Kartor över de försenade vårfåglarna

Sädesärla, en av våra klassiska vårfåglar. Foto: Erik Hansson

Sädesärla, en av våra klassiska vårfåglar. Foto: Erik Hansson

Få kan ha missat att våren detta år är rekordsen. Soliga, vackra dagar men var är värmen?
Meteorologerna utlovar riktiga vårtemperaturer till nästa vecka, då ett högtryck enligt prognosen kommer leda till ett varmluftsinbrott. Trots halvdant vårväder har många fåglar ändå sträckt in den senaste veckan och våren har verkat på gång. Men än så länge ligger vi långt efter de flesta vårar.

Nedan anges ett par arters uppträdande i landet fram till dags datum (9 april) i år och förra året. Varje prick utgör en observation av en eller flera individer. Märk skillnaden!

Alla uppgifter och kartor är hämtade från Artportalen Svalan.

Gransångare Sädesärla TaltrastTrädlärka