Kartläggning av de enorma mängderna plast i havet

I en ny stor kartläggning som undersökt vattnet på 3700 platser runt om på världshaven har spanska forskare undersökt mängden plast i vattnet. Resultatet är nedslående samtidigt som forskarna konstaterar att stora mängder plast, som garanterat finns i haven, inte hittas.

Plast funnen i albatross. Foto: Forest & Kim Starr (USGS) via Wikimedia

Plast funnen i albatross. Foto: Forest & Kim Starr (USGS) via Wikimedia

I forskarnas studie visar de tydligt med en karta var de mest plastförorenade områdena i världshaven finns. Många områden längs exempelvis USA:s och Australiens kuster har upp till 50 000 plastföremål per kvadratkilometer medan de värst drabbade områdena, mitt ute på världshaven kan ha uppåt 3,5 miljoner plastföremål per kvadratkilometer.

De många miljoner plastföremålen, som tillsammans väger tiotusentals ton är dock inte all plast som finns i haven. Plasten slipas ner av vind, vågor och solen och blir till knappt millimeterstora partiklar. Stora mängder av dessa mikroskopiska delar hittas inte på ytan och det behövs mer forskning för att vara säker på var de återfinns. Det enda de vet är att partiklarna återfinns någonstans i de stora havens ekosystem och att dess effekter är okända.

Ekologen Andres Cozar Cabañas, som forskat länge på plasten i haven, menar att en förklaring kan vara att den minimala plasten äts av småfisk som lever många hundra meter under ytan. Dessa fiskar äts sedan av exempelvis prickfiskar är vanlig föda för tonfisk, som i sin tur fångas av människan.

– Det finns tecken på att plankton-ätare, de små fiskarna, är viktiga kanaler för plastföroreningar. Om denna teori bekräftas kan effekterna av mänsklig plastnedskräpning påverka havens predatorer i stor utsträckning, säger Andres Cozar Cabañas.

Det skulle alltså kunna vara så att den plast som människor slänger i havet till slut hamnar på vår mattallrik utan att det märks.

Källa: National Geographic