Europeiska kaniner flyttar in till städerna

Europeisk vildkanin. Foto: Erik Hansson

Europeisk kanin. Foto: Erik Hansson

Europeiska kaniner följer svenskarnas trend – de lämnar landsbygden för städerna i allt högre grad. Dessutom flyttar de in i mindre bostäder, precis som stadsmänniskor.

På många håll i Europa minskar kaninpopulationerna på landsbygden, men i städerna växer de snabbt och enligt ny forskning från universitetet i Frankfurt förändrar den europeiska kaninen (även kallad vildkanin) sitt boende när de flyttar in i städerna. Istället för att bo i stora samhällen i hålor med i snitt 32 utgångar tränger de ihop sig i mindre grupper med i snitt sju uppgångar.

Kaninerna har också lärt sig att leva i olika miljöer så som trädgårdar, parker eller mellan stora byggnader. I städerna gynnas de av ett brett utbud av mat och skydd från predatorer och gynnas dessutom av ett varmare stadsklimat.

Det är ännu inte klart om kaninerna ägnar sig åt migration eller om det helt enkelt är stadspopulationerna som ökar och landsbygdspopulationerna som minskar.

Det är konstaterat att vildkaninerna ökar kraftigt på Bornholm, att de finns i stora antal vid Kalmar slott, att de gynnar Gotlands kungsörnar och att det bara i Växjö sköts 1500 kaniner ifjol eftersom villaägare vill ha bort dem.

Källa: BBC