Kan zebraränder minska risken för fågelkollisioner med flygplan?

Flygplan och fåglar. Foto: Hansueli Krapf, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20360755

Flygplan och fåglar. Foto: Hansueli Krapf, CC BY-SA 3.0.

Kollisioner mellan fåglar och flygplan är inte så ovanliga. 2013 skedde 11 315 sådana incidenter enbart i USA och även om de flesta inte orsakar större skador på flygplan eller människor så har 240 flygplan kraschat på grund av fågelkollisioner sedan 1988. Nu jobbar en grupp forskare i Norge med en ny lösning – zebraränder. Det rapporterar Science Nordic.

En av de mest kända kollisionerna mellan fåglar och flygplan är den berömda Hudson River-landningen 2009 där alla 155 passagerarna mirakulöst överlevde en nödlandning efter en kollision med en flock gäss.

Det är framför allt vid start och landning som risken för kollisioner är som störst. De flesta fåglar flyger nämligen på under 150 meters höjd enligt fågelexperten Christian Kierulf Aas vid Oslos universitets Naturhistoriska museum. Han menar också att fåglar som kommer för nära flygplan troligen inte ser dem, men att en möjlig lösning är att måla flygplanen randiga.

Amerikanska forskare kunde redan för nästan 40 år sedan visa att människor enklast ser föremål som är både svarta och vita. 2012 inledde Christian Kierulf Aas sin forskning vid Widerøe. Även om den ska pågå i några år till så är resultaten lovande. Flygplanens propellrar målades med svartvita, asymmetriska zebraränder och sedan dess har antalet kollisioner minskat med över hälften.

De asymmetriska ränder skapar ett pulserande synintryck som skrämmer bort fåglar. Wilderøe ska i november avgöra om de ska måla alla sina plan enligt forskningsresultaten.

På andra flygplatser används andra metoder och traditionell jakt verkar vara vanligast. På Umeå Airport jagas bland annat korp, älg, fiskmås och havstrut på grund av flygsäkerhetsskäl. Jakt används även vid Schiphols flygplats där det varje år avlivas tusentals fåglar

I Michigan, USA, använder de istället en tränad hund som springer runt och skrämmer bort fåglar, rävar och andra djur. På flera av Kanadas största flygplatser är falkonerare anställda för att skrämma bort fåglar med olika sorters rovfåglar.

Källa: Science Nordic