Kalkbrytningen i Ojnare måste prövas på nytt

img_5177

Protesterna mot kalkbrytningen under förra sommaren. Foto: Olof Åström

Under morgonen kom domen från Högsta domstolen angående den omstridda kalkbrytningen i Bunge på Gotland. I domen har HD undanröjt Nordkalks tillstånd för att bryta i området och kräver att en ny prövning i Markdomstolen måste till. HD menar att det krävs en mer sammanhållen tillståndsprövning och kritiserar Mark- och miljööverdomstolens hantering av fallet, som ledde till en uppdelning med en dom om tillåtlighet och en dom om tillstånd.

Det är än så länge oklart hur Nordkalk kommer lyfta tillståndsfrågan vidare. Fältbiologerna, en av de starkt drivande organisationerna i protesterna mot kalkbrytning i Ojnareskogen, säger sig vara glada men inte nöjda med beslutet.

– Framtiden för Ojnareskogen och norra Gotlands dricksvatten är fortfarande osäker. Vi kämpar för att Ojnareskogen ska bli nationalpark! säger Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna.

Fakta – Ojnareskogen på tre minuter
Ojnareskogen är ett vidsträckt skogsområde på norra Gotland som varit föremål för framtida kalkbrytning sedan 2005. Då lyfte det finska kalkbolaget Nordkalk en ansökan om att få bryta kalk i området för första gången. Efter många års långdragna rättsliga processer gav Mark- och miljööverdomstolen den 6 juli 2012 Nordkalk tillstånd för ett kalkbrott i Ojnareskogen. Då det i området finns många rödlistade arter och enligt olika inventeringar och Naturskyddsverket är mycket skyddsvärt överklagades ärendet till Högsta domstolen. I väntan på beslutet från HD arrangerade bland andra Fältbiologerna ett protestläger mot kalkbrytningen lokaliserat mitt i Ojnareskogen. Demonstranterna försökte flera gånger rent fysiskt stoppa skogsmaskinerna som kommit till området för att röja och polisen ingrep flera gånger. Högsta domstolen meddelade i oktober om inhibition, det vill säga tillfälligt stopp tills dess att fallet har utretts. Och idag föll domen från HD.