Jordbruksverket uppmanar och ger stöd till våtmarker

Våtmarksstödet i jordbruksprogrammet slopas från och med nästa år enligt tidningen Land. Foto: Erik Hansson

Brun kärrhök i våtmark. Foto: Erik Hansson

Jordbruksverket har tagit fram en film som ska uppmuntra fler jordbrukare att skapa våtmarker på sina ägor. Våtmarker är nämligen viktiga av många olika anledningar. Vattnet som stannar i våtmarken renas genom att kvävet omvandlas till kvävgas och fosforn sjunker till botten med jordpartiklar. På detta sätt minskas övergödningen i sjöar och hav.

Dessutom gynnas den biologiska mångfalden då det skapas en varierad miljö och fler lämpliga biotoper för intressanta arter.

I filmen berättar lantbrukaren Erik Levander på Gotland om hur han gjorde om ett svårodlat område på sin åker till en våtmark och hur den gav gården ett lyft med ökat djurliv och en mer lättbrukad åker. Dessutom har han fått en plats där barnen och hunden badar på sommaren och familjen åker skridsko på vintern. På två år har hans våtmark dessutom börjat locka till sig både grodor och fåglar.

Jordbruksverket har också släppt en ny version av boken ”Praktisk handbok för våtmarksbyggare” och våren 2015 kommer det även återigen finnas pengar att söka för att anlägga våtmarker via landsbygdsprogrammet efter att förra regeringen slopade bidragen 2013. Detta beslut väckte hård kritik från flera naturorganisationer.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=sWEpAfI-P0A”]

Läs mer:
• Positiva nyheter om naturen.
• Fler artiklar om våtmarker
.

Källa: JordbruksverketGreppa.nu och Wetlands.se.