Gå till innehållet

Jämtkraft utsett till miljösämst av Älvräddarna

jamtkraftÄlvräddarnas Samorganisation har för första gången delat ut utmärkelsen “Årets miljösämsta elbolag”. 2015 går den till Jämtkraft för deras “ovilja att riva Långforsens Kraftverk och återställa forsen, samt genom sina uttalanden i media och genom ordförande AnnSofie Anderssons ignorerande av kommunfullmäktigebeslut”.

Det pågår just nu juridiska förhandlingar mellan Älvräddarna och Jämtkraft, som också mötts i domstol vid flera tillfällen. Ärendet gäller Långforsen. Där ligger ett vattenkraftverk som Jämtkraft vill restaurera. Detta motsätter sig bland annat Älvräddarna, som överklagat ärendet till Högsta domstolen tillsammans med Kammarkollegiet och Sportfiskarna.

– Jag tycker det är besynnerligt att Jämtkraft envisas med att behålla dammen i Långforsen. Kraftverket ligger i en mot vattenkraft skyddad sträcka och är småskaligt och gör mer skada än nytta för samhället, säger Rasmus Gustafsson, styrelseledamot i Älvräddarnas Samorganisation.Jämtkraft ägs av Östersunds kommun och har över 200 00 kunder.

Den invecklade kampen om Långforsen har pågått i 20 år och har hittills innehållit många turer, bland annat en sponsrad rapport, en bokutgivning, överklaganden och hårda ord mellan parterna (läs mer om bakgrunden här). Troligen kommer kampen inte avgöras förrän högsta domstolen tagit upp ärendet om “Årets miljösämsta elbolag” har rätt att restaurera kraftverket eller inte.

Källor: Älvräddarna, Östersunds-PostenFiskejournalen och Östersunds-Posten

 

Mer att läsa