IUCN: Förbjud inrikeshandel med elfenben

Elefant. Foto: Marie Mattsson http://mariemattsson.se/

Elefant. Foto: Marie Mattsson 

Deltagarländerna på IUCNs World Conservation Congress i Hawaii har kommit överens om att stoppa all inrikeshandel med elfenben. Överenskommelsen fattades efter tre dagars diskussion men har ifrågasatts av bland annat Japan, Namibia och Sydafrika.

Förslaget från IUCN är inte lagligt bindande men förhoppningen är att det driver på länder att förbjuda all inrikeshandel med elfenben. Målet är att minska den hejdlösa tjuvjakten på elefanter. Mellan 2007-2014 har nästan en tredjedel av Afrikas savannelefanter försvunnit på grund av tjuvjakt. Elefantbetarna exporteras till Asien där de kan säljas dyrt. I Kina exempelvis, betalas det 1 100 dollar för ett kilo elfenben.

Den internationella elfenbenshandeln har varit förbjuden sedan 1989 men i många länder som Storbritannien, USA och Kina får inrikeshandel fortfarande ske.

Källa: Guardian