Gå till innehållet

Inventering hittade oväntat många gorillor i Afrika

Västlig gorilla. Foto: RedGazelle15Eget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

Afrikas gorillor har räknats av forskare och det visade sig finnas fler än man hittills trott. De är dock fortfarande akut hotade.

Enligt en ny, tioårig inventering av världens gorillor, beräknas det finnas ungefär 360 000 västliga gorillor kvar i världen. Det är ungefär en tredjedel fler än man tidigare trott. Ett glädjande besked för en av världens gorilla-arter (den andra är östlig gorilla), men arten anses fortfarande akut hotad.

LÄS ÄVEN: • Vi utrotar våra närmaste släktingar – 60% av världens primater hotas

360 000 kan låta mycket, men de har minskat med 20 procent på bara åtta år. 80 procent av dem lever dessutom utanför reservat och hotas därmed av illegal jakt och skogsavverkning, bland annat för att skapa plantage för palmolja. Skulle gorillorna försvinna är det inte bara en katastrof för arten och ett stort misslyckande för mänskligheten. Det kommer också få stora konsekvenser för ekosystemen i vilka gorillorna lever. De är bland annat väldigt viktiga för att sprida frön i skogen.

LÄS ÄVEN: • Rwandas bergsgorillor får utökad nationalpark och nytt forskningscentrum

Gorillor är inte heller speciellt snabba på att föröka sig. Honorna blir könsmogna först vid 11-12 år och föder bara ungar vart fjärde år. Det tar med andra ord lång tid att bygga upp en population.

Studien granskade även naturvårdsinsatser och fann att närvaron av parkvakter var bästa skyddet mot tjuvjägare.

Källa: Guardian

Mer att läsa