Gå till innehållet

Inventering av lodjur klar: Fler i söder, färre i norr

Lodjur. Foto: Marie Mattsson 

Naturvårdsverket har räknat landets lodjur och kommit fram till att de är ungefär lika många som vid förra årets inventering. Däremot har de cirka 1200 lodjuren spridit ut sig annorlunda i landet sedan sist. Naturvårdsverket ser inget skäl att hindra en licensjakt.

– Baserat på resultatet ger Naturvårdsverket länsstyrelserna fortsatt möjlighet att besluta om licensjakt på lodjur, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Det innebär att samtliga länsstyrelser utom Gotland (som saknar lodjur) får besluta om licensjakt på lodjur den kommande jaktsäsongen.

LÄS ÄVEN: • Sveriges lodjursjakt på FN:s världsdag för vilda djur med fokus på kattdjur

Anledningen till att det kan bli licensjakt på lodjur är att antalet är högre än det av riksdagen beslutade “referensvärdet för gynnsam bevarandestatus” på minst 870 individer.

Även om resultatet är i stort sett oförändrat från 2017 till 2018 (en minskning med ungefär 20 djur från 1220 till 1200) så har det skett en del förändringar på regional nivå.

LÄS ÄVEN: • Jägarnas Riksförbund vill skjuta 3 av 10 lodjur

− Totalt sett för hela landet är inventeringsresultatet i stort sett samma som förra året, men regionalt ser vi relativt stora förändringar med en minskning i norra förvaltningsområdet, i stort sett oförändrat i mellersta och en tillväxt i södra. Att antalet ökat med drygt 40 procent i söder beror förmodligen på att populationen ökat i kombination med att det varit en bra vinter med gynnsamma spårförhållanden säger Mirja Lindberget, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Antalet lodjur har varit relativt konstant i landet de senaste 15 åren även om det var en oroväckande bottennotering 2013/2014.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa