Insekter medicinerar sig själva

myror

Myror. Foto: Maths Nilsson 

Det är inte bara människan som äter medicin vid sjukdom. Det verkar även myror och humlor göra enligt nya studier.

I naturen pågår ett ständigt kemiskt krig mellan djur och växter. Chilins hetta kommer till exempel från capsaicin som må vara aptitlig för oss men som kan vara livsfarligt för mindre djur. Några av de mest använda insektsmedlen är också utvecklade från växters egna bekämpningsmedel, pyrethroid som till stora delar ersatt DDT vid myggbekämpning är till exempel en modifiering av kemikalier från krysantemum.

Det är därför inte så konstigt att denna typ av ämnen finns i blad och stjälkar men det hittas även i nektarn hos vissa blommor, det som ska locka till sig insekter och inte tvärtom. Forskare har nu visat att humlor som drabbats av parasitangrepp oftare väljer att äta ämnen som normalt är giftiga för dem (till exempel nikotin). Man såg att parasitangreppet då hejdades även om det inte helt botade dem.

Finska forskare har alldeles nyligen publicerat resultat från försök som visade att myror som var angripna av svamp valde att medicinera sig själva. Myrorna kunde välja mellan att äta normal föda eller föda som var preparerad med väteperoxid som kan vara dödligt för dem. Friska myror undvek väteperoxidmaten medan sjuka myror i högre grad valde att äta av den. Även här såg man att det hade en hejdande effekt på svampangreppet och man kunde även se att myrorna valde ”dos” genom att äta olika mycket beroende på hur allvarligt angripna de var. I naturen kan myrorna hitta väteperoxider i bladlöss och i döda myror.

Det finns fortfarande mycket som är oklart i hur de kan veta vad de ska äta och hur de vet vad som gör dem sjuka.

Källor: Newscientist och UMass Amherst