Inga tecken på hybrider mellan hund och varg i Sverige

Varg (i hägn). Foto: Frida Hermansson 

Uppsala universitet har genomfört genetisk forskning på vargar från Norden och andra delar av världen. De kom fram till att det inte finns några tecken på att hybrider mellan hund och varg skulle ha bidragit till den skandinaviska vargstammen. 

Att den svenska eller norska vargstammen skulle bestå av hundhybrider är en relativt vanlig åsikt i vissa kretsar och framförs ofta i sociala medier. På sistone har det till och med diskuterats i norska Stortinget. Men nu har forskare vid Uppsala universitet kommit fram till att de nordiska vargarnas ursprung finns i den vargstam som tidigare var utbredd i Norden.

LÄS ÄVEN: • Ny forskning om vikten av invandrade vargar

– De utvecklingslinjer som finns i den skandinaviska vargstammen har inte hittats hos några hundar, säger Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi, som lett den aktuella studien.

Varg-hannarnas Y-kromosomer har analyserats för att kunna följa fäderneslinjer bakåt i tiden. De hittade kopplingar till finska vargar, men inte till hundar och inte till vargar från andra delar av världen.

LÄS ÄVEN: • Ökande illegal jakt hotar svenska rovdjursstammar

– Det här betyder rimligen att den skandinaviska vargstammen, åtminstone på fädernet, har ett regionalt ursprung. Det kan till exempel ha rört sig om invandrande vargar eller vargar som helt enkelt fanns kvar från den stam som en gång i tiden var utbredd över hela Skandinavien, säger Hans Ellegren.

Källa: Uppsala universitet och ”The evolutionary history of grey wolf Y chromosomes. Molecular Ecology