Inför COP27: Oro för tomma ord och greenwashing

Korallrev utanför Sharm el Sheikh i Röda havet. Det beräknas att världens korallrev i stort sett kommer slås ut om den globala uppvärmningen når två grader. Även om alla länders löften i dagsläget skulle införas kommer uppvärmningen inte understiga 2,1 grader till år 2100 enligt Climate Action Tracker. Foto: Mmelouk, CC BY-SA 4.0

Söndag 6 november inleds klimattoppmötet COP27 i Egypten. Världens ledare samlas för att diskutera hur omställningen mot en mer hållbar framtid ska gå till. Den här gången ska fokus ligga på en rättvis finansiering.

På förra mötet, COP26, förhandlade världens länder om åtgärder för att minska utsläppen. Deltagarna fick efteråt hård kritik för att åtgärderna var långt ifrån tillräckliga för att ens nå Parisavtalet, som i sin tur kritiserats för att vara otillräckligt. På COP27 fortsätter diskussionerna från COP26 genom att fokusera på hur omställningen ska ske på ett rättvist sätt. Exempelvis hur rika länder ska leva upp till sina avlagda löften om att finansiera klimatåtgärder och hur skador och förluster vid exempelvis extremväder ska finansieras.

Det är de rika länderna, dit Sverige tillhör, som står för de högsta utsläppen per person. Därför anses ett stort ansvar ligga på västvärlden när det gäller omställningen. Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, förklarar Sveriges roll:

– För att klara klimatkrisen måste rika länder som Sverige ta ett stort ansvar, både genom att själva fasa ut fossila bränslen och hjälpa fattigare länder att göra det. Här har Sverige tidigare hållit fanan högt, men vi är oroliga för att nedskärningarna i biståndsbudgeten leder till att Sverige inte kommer leva upp till tidigare löften om klimatåtgärder och dess finansiering. Därför hoppas vi på tydliga besked om att tidigare löften om klimatfinansiering ligger fast.

Även Greenpeace är oroade över nya regeringens politik:

– Det vi ser hända nu är en utveckling åt helt fel håll, där vi går från otillräckligt till nästan obefintligt klimatarbete. I ett akut läge så väljer Sveriges nytillträdda regering att sänka sina klimatambitioner. Det är skamligt att det är med de här i portföljen som Sveriges förhandlare åker till COP27. Sverige har verkligen inget att vara stolta över på klimatområdet just nu, säger Erika Bjureby, Sverigechef för Greenpeace.

Rekordbidrag till fossilindustrin

Samtidigt som det sker nedskärningar på miljö- och biståndsområdet så ges ökade bidrag till fossila bränslen. Inte bara i Sverige. Nature rapporterar att det beräknats att fossilbidragen nästan fördubblades 2021 och troligen ökar ännu mer 2022. Samtidigt ökar fossilbolagens vinster kraftigt.

Bland de godare nyheterna inför COP27 är att miljötankesmedjan World Resources Institute i en analys visat att mer än hälften av världens länder åtminstone tagit ytterligare steg för att minska sina utsläpp sedan 2015. Att vart fjärde land antingen inte gjort någon förbättring alls eller till och med försämrat förutsättningarna att minska sina utsläpp är inte lika lovande.

Från ord till handling?

Men löften och ord är en sak. Att verkligen genomföra förändringarna är något annat. David Waskow på den miljöinriktade tankesmedjan World Resources Institute, påpekar att omställningen går alldeles för långsamt och att det måste läggas mer fokus på ansvarsfrågan.
– Vi kan inte bara gå vidare till nya löften utan att få koll på om tidigare löften blir verklighet.

Greta Thunberg är inne på samma spår i en kommentar inför COP27:
– COP-mötena används framför allt som en möjlighet för världens ledare och makthavare att få uppmärksamhet med hjälp av olika sorters greenwashing.

LÄS ÄVEN:
• Världens insatser inte i närheten av 1,5-gradersmålet
• Rekordökning för växthusgaser i atmosfären
• Klimattoppmötet COP26 ”långt ifrån tillräckligt, men åt rätt håll”
Hela Greta Thunbers tal till FN:s generalsekreterare 2018

Källor: Nature, Greenpeace och Naturskyddsföreningen