Indiens hotade gampopulation stabiliserar sig

Smutsgam, Yumani River, Indien. Foto: Maths Nilsson

Smutsgam, Yumani River, Indien. Foto: Maths Nilsson

Någon gång på nittiotalet noterade man att antalet smutsgamar i Keoladeo National Park i närheten av New Delhi började minska. Snart insåg man att trenden var likadan i större delen av Indien men även i Pakistan och Nepal. Och det blev allt värre för att inte säga katastrofalt, inom loppet av bara några årtionden hade vissa gamarter minskat med över 95 procent. En av Indiens vanligaste rovfåglar stod nu på gränsen till utrotning och forskarna stod frågande över vad som var på gång.

Det var först år 2004 en studie utförd i Pakistan kunde slå fast orsaken – den antiinflammatoriska substansen diklofenak förstörde gamarnas njurfunktion. I Indien och Pakistan är det mycket vanligt att ge gamla bruksdjur smärtstillande medicin, som till exempel diclofenac, under deras sista levnadsår för att bibehålla arbetskapaciteten till det bittra slutet. Gamarna får sedan i sig substansen när de äter dessa djurkadaver. Diklofenak ges för övrigt inte bara till djur, det är den aktiva substansen i till exempel Voltaren som kan köpas receptfritt på apoteket.

Yumani River, Indien. Foto: Maths Nilsson

I Indien kan det ligga döda djur lite här och var (stora delar av Indiens befolkning är vegetarianer och/eller äter inte kor på grund av religiösa skäl) och gamarna fyllde en viktig funktion genom att hålla rent, inte minst med tanke på smittspridning. Nu har halvvilda hundar börjat ta över mycket av denna syssla.

Indien förbjöd användandet av diklofenak år 2005 men det har inte inneburit att användandet har upphört. Situationen för gamarna är fortfarande mycket ansträngd och trots lyckosamma uppfödningsprogram förökar de sig långsamt. Nu har man dock glädjande nog sett en stabilisering av populationen och år 2012 var första året man faktiskt såg en viss ökning i antalet fåglar.

Man skulle kunna tro att utsläpp av aktiva läkemedelssubstanser är reglerade på något sätt men så är faktiskt inte fallet, varken i Indien eller i vår del av världen, inte ens vid tillverkning. Mycket av de läkemedel vi stoppar i oss (och djuren) kissas ut helt intakta och rinner dessutom helt opåverkade genom reningsverken och vidare ut i naturen. Man vet mycket lite om hur denna cocktail av ämnen påverkar miljön men forskning har visat att bland annat hormonpreparat (som p-piller) och statiner (sänker kolesterolhalten i blodet) har påverkan på vissa djurarter och kan till och med leda till ändrat kön på dessa. Mycket återstår att klargöra, flera studier motsäger till exempel varandra, och glädjande nog har initiativ till diverse forskningsprogram startats i Sverige.