Idag är det 50 år sedan USA:s president varnades för klimatförändringar

Det är lätt att tro att diskussionen om klimatförändringar har uppstått under de senaste åren. Men idag 5 november 2015 är det faktiskt 50 år sedan USA:s president, Lyndon B Johnson, fick en rapport från sin Science Advisory Committee, ”Restoring the Quality of Our Science”.

Den handlade om att människan producerade så mycket koldioxid att klimatet kunde påverkas och inleddes så här:
– Utsläpp har globalt påverkat koldioxidnivåerna i luften och blykoncentrationerna i haven och i människor.

Det var långt innan dagens klimatmodeller och mycket kunskap saknades, ändå visste man väldigt mycket redan då. En av forskarna, Wallace Broecker, som var med och skrev rapporten gjorde redan 1974 en uppskattning av hur det skulle se ut idag, 2015 och prickade nästan helt rätt:

klimatmodell 1974

Wallace Broeckers klimatmodell om global uppvärmning från 1974 jämfört med NOAA:s observationer. Bild skapad av Dana Nuccitelli

Källa: The Guardian