Hur påverkas jorden av temperaturhöjningar?

Klimatmötet i Paris ska försöka få världens länder att gå med på att hålla jordens temperatur under 2 grader. Men hur skulle det egentligen påverka jorden?

Temperaturen på jorden kommer att öka med 5 grader om vi inte gör något åt klimatförändringarna, det varnar klimatforskare om. Redan vid 2 graders uppvärmning är en smärtgräns nådd för vad jorden tål, enligt många sakkunniga, men enligt World Resources Institute är det med stor sannolikhet att temperaturen på jorden kommer att höjas med minst 3 grader. De tror inte att ländernas löften och åtaganden sammantaget kommer att räcka till eller att det kommer att gå snabbt nog för att bromsa uppvärmningen. Det är oroväckande eftersom flera miljöorganisationer och forskare anser att vi bör sträva efter maximalt 1,5 graders uppvärmning för att undvika alltför stora negativa konsekvenser i framtiden.

Så vad händer på jorden vid 1, 2, 3, 4 och 5 graders temperaturhöjning?

+1 grad
Här är vi nu. Haven har blivit 26 procent surare sedan industrialiseringen började.

Grönland och Antarktis förlorar is, och glaciärer i hela världen krymper. Arter och ekosystem med begränsade möjligheter att anpassa sig till höjda temperaturer hotas.

På norra halvklotet har snösmältningen börjat tidigare och snötäcket på våren minskat under fem decennier. Mellan 1979 och 2012 minskade isen vid Arktis med mellan 3,5 och 4,1 procent per decennium. Öar som Kiribati, söder om Hawaii, hotas att försvinna i havet och fler människor blir klimatflyktingar.

Extrem kyla har blivit mer sällsynt medan värmeböljor, högt vattenstånd och kraftiga regnoväder har blivit vanligare i många delar av världen.

+2 grader
Många arter och ekosystem med begränsade möjligheter att anpassa sig till högre temperaturer riskerar att slås ut vid två graders varmare väder. Speciellt de arter som är beroende av Arktis havsis som isbjörnar och korallrev.

1,5 miljarder människor kommer att utsättas för värmeböljor varje år, 30 miljoner människor drabbas av översvämningar varje år och 1,5 miljarder människor kommer lida av vattenbrist.

Utbredningen av den arktiska isen i september sjunker till 43 procent, jämfört med det långsiktiga genomsnittet tidigare. Snötäcket på det norra halvklotet minskar med sju procent och glaciärerna smälter med upp till 55 procent.

Havsnivåerna stiger med upp till 55 cm. Havsnivån har redan stigit med cirka 20 cm det senaste århundradet. Havet blir surare med PH-värden som sjunker med 15-17 procent.

+3 grader
Brist på mat eftersom temperaturhöjningen har negativ inverkan på matproduktion av sädeslag som vete, ris och majs i de tropiska och tempererade zonerna. 5,7 miljoner kvadratkilometer av odlingsbar mark kommer att bli obrukbar.

De flesta mindre däggdjur som inte kan fly undan till högre marknivåer kommer inte att kunna överleva klimatförändringen.

4,5 miljarder människor blir utsatta för värmeböljor varje år, 60 miljoner människor drabbas av översvämningar och 1,75 miljarder människor kommer att lida brist på vatten. Försurningen av havet ökar med PH-värden som sjunker med 62 procent. Detta i sin tur skadar havens ekosystem.

+4 grader
Snötäcket på norra halvklotet minskar med 25 procent. Arktis är nästan isfritt på sommaren, kanske redan till 2050. Brist på mat globalt och jordens olika ekosystem slås ut eller skadas så att ett betydande antal arter dör ut.

Havsnivån stiger till 82 cm och försurningen av havet skenar iväg med PH-värden som sjunker med 109 procent.

Torra regioner kommer att bli ännu torrare och färre regnfall i subtropiska områden och halvtorra områden, men i de högre latituderna och vid ekvatorn så kommer troligtvis mer regn.

Glaciärerna minskar globalt med 85 procent.

Luftcirkulationen påverkas då jetströmmarna skiftar med 1-2 grader mot polerna på båda halvkloten.

+5 grader eller mer
Om temperaturen stiger med över 5 grader kommer 12 miljarder människor att utsättas för värmeböljor varje år, 7,6 miljoner kvadratkilometer av odlingsbar mark kommer att försvinna, 120 miljoner människor kommer årligen att påverkas av översvämning och 2 miljarder människor utsätts för vattenbrist.

"The best seat". I Warners Bay, Lake Macquire har vattnet sigit en meter efter ihållande regn. Foto: Tim J Keegan via Flickr

”The best seat”. I Warners Bay Lake Macquarie, har vattnet stigit en meter efter ihållande regn. Foto: Tim J Keegan via Flickr

Det är fortfarande möjligt att nå tvågradersmålet
Enligt klimatpanelen IPCC är det fortfarande möjligt att hejda uppvärmningen så att jordens medeltemperatur inte ökar med mer än två grader. För att fixa det måste världens utsläpp minska med minst mellan 40 och 70 procent till 2050 och gå ned till noll innan seklets slut.

Enligt den senaste rapporten från klimatpanelen IPCC är det framför allt fyra saker som kan hjälpa oss att klara målet:
• Avskaffa subventionerna för fossila bränslen.
• Införa utsläppsrätter eller skatt på koldioxid.
• Ge stöd och bra villkor för förnybar energi.
• Förhandla fram internationella avtal så att alla länder inför liknande bindande åtgärder, något som pågår just nu i Paris.

Källor: World Resource InstituteGuardianDN och IPCC