Hur bra jobbar svenska företag för biologisk mångfald?

Ägnar sig svenska företag fortfarande åt grönmålning när det gäller biologisk mångfald? Det ska Biodiversitetsindex 2021 försöka reda ut. Foto: Neep, CC BY-SA 3.0.

Får något svenskt företag ”grönt ljus” för sitt arbete för biologisk mångfald i år? Det får vi reda på i samband med biologiska mångfaldens dag.

• Se alla aktiviteter som sker under Biologiska mångfaldens dag på Biomfdag.se

Biodiversitetsindex utvärderar företag utifrån ett antal olika frågor. Utifrån om företaget satt mål kring biologisk mångfald och hur detta stämmer överens med vetenskapen ges ett betyg för ambitionsnivån. Grönt ljus får de företag som satt upp trovärdiga mål att inte orsaka förlust av biologisk mångfald till år 2030. Gult ljus innebär ”någon form av mål eller policy för biologisk mångfald” och rött ljus får företag ”som saknar mål eller policy för biologisk mångfald”.

I rapporten 2020 fick inte ett enda av Sveriges 100 största företag grönt ljus och hela 82 procent fick rött ljus.

Fredrik Höök är vd för Ecogain, som tar fram rapporten och gör bedömningen av företagen. Han berättar att för att ta fram betygen läser de igenom alla officiella hållbarhetsredovisningar som finns på svenska och engelska på de 240 största företagen i Norden och Baltikum.
– Genom att vi till stora delar automatiserar framtagandet och analysen av data så ser vi med tillförsikt fram emot hur vi kan inkludera ännu fler organisationer i fler länder framgent, berättar han. Frågorna och den data som vi granskar rapporterna utifrån är till stora delar uppbyggda på det ramverk som är under framtagande av Science Based Targets for Nature som är en av våra partners.

Fredrik Höök. Foto: Ecogain

Ni har presenterat en rapport årligen sedan 2019. Har det märkts någon förändring under den här tiden?
– Resultatmässigt så är det allt fler som nämner biodiversitet i sina hållbarhetsrapporter. Samtidigt så hade vi förväntat oss ett ännu större genomslag för denna viktiga fråga. Inte minst utifrån att man i affärsmedia såsom DI dagligen läser om vikten att hantera biodiversitet som den affärsrisk det förtjänar.

Vad hoppas ni att ert Biodiversitetsindex ska få för effekt?
– Vi har medvetet valt att röra oss mot näringslivet då dess aktörer står för över 80 procent av BNP och därmed torde ha störst påverkan på den biologisk mångfalden. Det vi vill åstadkomma är att skapa en rörelse, en våg som väcker nyfikenhet, ökar kunskapen, inspirerar och får flera att agera i denna fråga som inte bara är affärskritisk utan också kritisk för vår långsiktiga överlevnad. Ecogain är på en tillväxtresa och önskar även locka till oss fler ekologer som vill göra skillnad där det är som mest avgörande, dvs i näringslivet.

Hur ska du själv fira Biologiska mångfaldens dag den 22 maj?
– Då ska jag ta med hustru, barn och hundar ut på en skön promenad i naturen som vi avslutar med en god middag för att fira densamma.

• Biodiversitetsindex presenteras i en livesändning på torsdag den 20 maj klockan 10:00.

LÄS ÄVEN:
Mängder av aktiviteter i samband med Biologiska mångfaldens dag
• Gör en tipspromenad om biologisk mångfald
• ”Mordplats Gräsmatta” – ny kampanj mot artdöden