Hundratals illegala skogsavverkningar i Sverige – nästan inga domar

Kalhygge i Sverige 2017.  Foto: Erik Hansson

Enligt SVT Värmland har Skogsstyrelsen i det närmaste slutat anmäla illegala skogsavverkningar. Anledningen är att det trots hundratals anmälda illegala avverkningar de senaste åren bara skett enstaka fällande domar.

Skogsstyrelsen har bra koll på var det sker illegala avverkningar via sina satellitbilder och det sker en hel del olagliga aktiviteter i de svenska skogarna. Bara under 2016 anmälde Skogsstyrelsen 137 illegala avverkningar till åklagare i Sverige. Flest skedde i Värmland (19 stycken), följt av Göteborg (13) och Västernorrland (12). Det är en kraftig ökning jämfört med åren 2013-2015 då det gjordes sammanlagt 157 åtalsanmälmningar, varav enbart elva ledde till fällande dom. 

Det är straffbart att avverka utan att göra en avverkningsanmälan i förväg.

– Det är ju för att Skogsstyrelsen ska kunna komma in innan avverkning och göra tillsyn före avverkning. Det handlar ju om att det kan finnas natur- eller kulturvärden på området som inte skogsägaren eller ombudet vet om som vi kan informera om eller skriva vägledningar och beslut om vad som behöver sparas, säger Harald Lindebjörn på Skogsstyrelsen i Värmland, till SVT Värmland.

Ett problem med nuvarande lagstiftning är att markägaren ofta lägger över ansvaret på att göra anmälan till skogsbolaget. Om det då inte görs någon avverkningsanmälan finns det inte längre någon att ställa till svars eftersom markägaren inte ”förfarit uppsåtligen” eller anses varit för oaktsam.

Just nu pågår en översyn av lagstiftningen. I väntan på det har Skogsstyrelsen i stort sett slutat med att göra anmälningar.

Källa: SVT Värmland