Humlor har evolverat kortare tungor på grund av klimatförändringar

Humla. Foto: Stefan Persson

Humla. Foto: Stefan Persson

Forskare från USA har upptäckt att alpina humlor har evolverat kortare tungor i respons till klimatförändringar. I studien som publicerades i tidsskriften Science förra veckan mätte forskarna tunglängder på två alpina humlearter som är vanliga i Klippiga bergen, Bombus balteatus och Bombus sylvicola, och jämförde dagens individer mot sådana som insamlats på 70- och 80-talet. De fann att medellängden på tungorna hade minskat rejält med 24% på 40 år. Den mest troliga orsaken till evolutionen av tunglängden var enligt studien en minskning i antal blommor.

Längden på humlors tungor beror ofta på vilka blommor de söker nektar från; har man en lång tunga kan man nå ner till nektaren i blommor med djupare blompip. Detta tjänar även växterna på då det är mer troligt att en långtungad humla efteråt besöker en annan blomma av samma art som kan bli pollinerad, och är ett bra exempel på samevolution mellan blomväxter och pollinerare. Korttungade humlor, däremot, är oftare generalister och besöker flera blommor med grundare blommor.

– Det tar tid att hitta de djupa blommorna, så om antalet blommor minskar kommer de långtungade humlorna att spendera mer tid på att födosöka, säger förstaförfattaren av studien, Nicole Miller-Struttmann. Men om du är en generalisthumla med kort tunga är det mer troligt att du hittar nästa blomma snabbare.

Alpina habitat över hela världen har på grund av ökade temperaturer och torrare jord genomgått en minskning av blommande växter i takt med klimatförändringarna. I en av lokalerna i studien, Pennsylvania Mountain, fann man att blomproduktionen hade minskat med 60% sedan 1970-talet.

– En dålig matchning mellan pollinatörer och deras blommor kan ha negativa konsekvenser för växtpopulationer, säger Nicole Miller-Struttmann. Men om man ser det från den ljusa sidan, så visar våra resultat att dessa humlor klarar av att anpassa sig till förändringar i deras miljö, förutsatt att de har nog med genetisk variation och tid.

Källor: Nature News och Science.