Gå till innehållet

Hotat bi gynnas i vägprojekt

Stortapetserarbi (Megachile lagopoda), beskuren bild. Foto: Gideon Pisanty via Wikimedia

Stortapetserarbi (Megachile lagopoda), beskuren bild. Foto: Gideon Pisanty via Wikimedia

Precis innan en ny korsning skulle byggas vid riksväg 34 mellan Linköping och Borensberg upptäcktes det hotade stortapetserarbiet i området. Bygget anpassades och resultatet blev en vinst för alla inblandade.

Väddklint (Centaurea scabiosa). Foto: Ivar Leidus via Wikimedia

Väddklint (Centaurea scabiosa) är en nyckelart för de hotade vildbina. Foto: Ivar Leidus via Wikimedia

Trafikverkets omdaning av Fornåsakorset skulle precis påbörjas med de vanliga ingredienserna matjord, vägsläntgräs och robusta blomfröer, men när det hotade stortapetserarbiet och flera andra rödlistade vildbin och fjärilar upptäcktes i en grusgrop intill riksvägen ändrades planerna. Det var första fyndet av stortapetserarbiet i länet på 60 år.

På inrådan av länsstyrelsen används nu istället mager sandjord i vägslänterna. Det har också planterats tusentals väddklint och åkervädd tillsammans med ängsfrön för att ge stortapetserarbiet och andra insekter livsviktigt pollen.

Även markägaren Claes Mattsson har engagerat sig i vildbina i grusgropen och har hjälpt till i arbetet med att bevara deras livsmiljö. Resultatet har blivit att fler stortapetserarbiet har upptäckts i området och dessutom gick trafikplatsen snabbare att bygga med mindre jobb än Trafikverket räknat med.

– Det blev en win-winsituation där vi kunde göra en bra miljö både för naturvården och vägprojektet, säger Trafikverkets projektledare Torbjörn Arvidson till Corren.

Källa: Corren.se

Mer att läsa