Hotad skog på Vinökalv blir nyckelbiotop

Ön Vinökalv. Foto: Fredrik Flink

Ön Vinökalv. Foto: Fredrik Flink

Tidigare har Natursidan.se skrivit om skogen på Vinökalv som ska avverkas. Nu har det avverkningsanmälda området blivit nyckelbiotop. Fredrik Flink som har engagerat sig mot avverkningen är glad över nyheten.

– Extra överraskande och glädjande är det att i stort sett hela 90 procent av Lilla och Stora Klompudden omfattas av nyckelbiotopen, inte bara det avverkningsanmälda området som utgör 50 procent.

På ön finns bland annat apollofjäril som är nära hotad (NT) enligt Artdatabanken och två stycken havsörnsbon (också ”nära hotad”), något som Skogsstyrelsen också har lagt märke till. Lennart Weidinger på Skogsstyrelsen i Kalmars distrikt skriver i ett mail:

– Att områdena har klassats som nyckelbiotoper beror bland annat på en samlad bedömning av fynd av signalarter och strukturer som tillsammans visar att området är av nyckelbiotopsklass.

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. De har en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur, enligt Skogsstyrelsen. Men det innebär inte att området är skyddat. Det innebär att det inte får utföras avverkning utan att först anmäla den planerade åtgärden till Skogsstyrelsen för samråd. I det här fallet räknas avverkningsanmälan som en anmälan för samråd, skriver Lennart Weidinger.

Fredrik Flink menar att trots att det inte ger ett garanterat skydd mot kalhuggning, så är det ett mycket starkt kort. Han tror att det kan bli svårt att sälja virket om man avverkat i en nyckelbiotop. Dessutom för Skogsstyrelsen en fortsatt dialog med markägaren om ett långsiktigt skydd.

– Vi kämpar vidare tills skyddet är lagstadgat, det här är ännu ett incitament för oss eftersom chanserna ökat betydligt, säger Fredrik Flink.

Han berättar att han var ute i området alldeles nyligen och att nästan varenda träd är märkt med en orange prick. De märkta träden ska sparas – inte fällas, enligt Skogsstyrelsen.
– Märkningen av träd tyder på att det inte ens ska bli någon gallring. Dessutom står det ”Biotopskyddsområde” på en snitsel, vilket alltså skulle vara ett mycket starkare skydd än nyckelbiotop, ”Planerat eller beslutat lagskydd” står det också. Det GÅR att skydda skogar!