Gå till innehållet

Hotad mussla sprutar vatten för att locka fiskar

Forskare vid Cambridge university har lyckats filma ett ovanligt, men viktigt beteendet för den tjockskaliga målarmusslan.

Den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan lever ett långt, men ganska komplicerat liv med många utmaningar. För att öka chansen att överleva har den utvecklat ett beteende som är minst sagt fascinerande.

Arten hittas främst i rinnande sötvatten med sand- och grusbotten och lever ungefär som en annan hotad mussla; flodpärlmusslan. Som vuxen livnär de båda arterna sig på filtrering av vattnet. Befruktade ägg utvecklas i honornas gälar och stöts sedan ut som larver. Dessa måste fästa sig i gälarna hos värdfiskar (bland annat elritsa, stensimpa, lake, löja och färna) och lever som parasiter i 4-5 veckor innan de släpper taget och lever nedgrävda i bottensedimentet i flera år.

Det har konstaterats att tjockskaliga målarmusslor kan bli ungefär 90 år gamla. Men för att det ska lyckas nå den åldern måste de hitta värdfiskar åt sina larver och det är här deras spännande beteende används. De vuxna musslorna förflyttar sig på våren till kanten på floden, sätter upp baksidan ovanför vattenytan och sprutar sina larver i en vattenstråle i floden (se film nedan). Strålen kan nå upp till en meter och sprutandet kan hålla på i 3-6 timmar.

Anledningen till beteendet är troligen för att skvättandet i vattenytan lockar till sig fiskar, som mussellarverna behöver. Genom att spruta ut dem ovanför vattenytan kommer de längre bort och ökar chansen att larverna hittar rätt värdfisk. Enligt forskarna har beteendet aldrig tidigare setts hos andra musselarter.

– Vem skulle ha trott att en mussla, som inte ens har ett huvud eller en hjärna, vet att den kan flytta sig till flodkanten och spruta vattenstrålar tillbaka in i floden på våren? Det är otroligt! säger David Aldridge, professor vid Zoologiska institutionen på University of Cambridge och huvudförfattare till studien.

I Sverige är tjockskalig målarmussla starkt hotad och hoten består enligt Artdatabanken bland annat av kalavverkning, markberedning, gödsling och dikning som påverkar deras livsmiljöer. Dess beteende att gå upp på sidan av vattendraget gör den också väldigt känslig för översvämningar, samt rovdjur som letar föda i strandkanten. Dessutom är musslan väldigt beroende av specifika fiskarter.

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Läs även

Hundratals ton grus ska gynna hotade musslor
• Avverkning stoppad – hotade flodpärlmusslor
Framgångsrik insats för hotade musslor
• Solnedgångsmussla och kikärtsskeppsmask – musslor har fått svenska namn
Elbolag polisanmält för att ha dödat 5000 tjockskaliga målarmusslor

Källor: Ecology, Artfakta och University of Cambridge

Mer att läsa