Hotad grupp flugor håller Arktis blommande

Klibbiga blomattrapper användes för att fånga insekter som pollinerar fjällsippor. Flugorna på bilden visade sig vara nyckelpollinatörer i Arktis. Foto: Malin Ek.

Klibbiga blomattrapper användes för att fånga insekter som pollinerar fjällsippor. Flugorna på bilden visade sig vara nyckelpollinatörer i Arktis. Foto: Malin Ek.

En grupp flugor som är släkt med vår husfluga är en av de viktigaste anledningarna till att Arktis blommar varje sommar. Med tanke på att dessa pollinatörer minskar i antal i takt med att Arktis blir varmare är det en oroväckande upptäckt, menar forskare från bland annat SLU och Helsingfors universitet som varit inblandade i studien.

Blommande fjällsippor i närheten av forskningsstationen Zackenberg på nordöstra Grönland. Foto: Mikko Tiusanen.

Blommande fjällsippor i närheten av forskningsstationen Zackenberg på nordöstra Grönland. Foto: Mikko Tiusanen.

Det är den här gruppen flugor (med arten Spilogona sanctipauli i spetsen) som enligt forskarna är Arktis främsta pollinatörer och varje sommar ser till att fjällsippor och andra blommor sprids och överlever. Utan flugorna skulle dessa växter ha svårt att klara sig.

I studien undersöktes 8500 insekter på 15 platser på nordöstra Grönland. Sammanlagt hittades 177 olika arter, vilket är två tredjedelar av alla kända insekter i området och säger något om hur centrala fjällsipporna är för Arktis ekosystem. Forskarna oroas nu över att den grupp flugor som är den överlägset viktigaste pollinatören verkar hamna i osynk med blommorna. Allt fler flugor besöker blommorna efter högsäsongen.

– Detta är mycket oroande. Blommorna slår ut tidigare och tidigare i ett allt varmare Arktis medan insekterna inte verkar anpassa sig lika bra. För växterna innebär detta färre pollinatörer och för flugorna mindre mat. Om gapet är för stort blir det ett hot mot pollineringen i Arktis, säger Niels Martin Schmidt, chef för Zackenbergs forskningsstation där studien genomfördes.

Källa: SLU