Hoppfullt för akut hotade fjällgäss – rekordmånga har räknats i år

Fjällgäss. Foto: Daniel Pettersson http://danielpettersson.com/

Fjällgäss. Foto: Daniel Pettersson http://danielpettersson.com/

På flera håll har det räknats in rekordmånga fjällgäss i år. Ett glädjande besked för den lilla gåsen, som anses akut hotad i rödlistan.

I Hellas-området har det nyligen räknats in 144 fjällgäss, vilket är det högsta antalet på tiotals år och i Porsanger i norra Norge har det hittills i år setts 95 individer, vilket är 22 fler än det tidigare rekordet för vårsäsongen. De senaste fem åren har det skett en ökning av antalet fjällgäss och enligt Jo Anders Auran på Miljødirektoratet i Norge (motsvarande Naturvårdsverket), finns det en tydlig anledning:

– Vi har klara signaler om att det finns ett samband mellan fjällgåsens förökning och jakt på rödräv. Det är en konkret och lyckad insats som vi kommer satsa våra resurser på framöver.

I år har det skjutits hela 174 rödrävar i häckningsområdena vid Finnmarksvidda i norra Norge.

LÄS ÄVEN: • Jakt en framgångsrik metod för at rädda fjällräv och fjällgås.

Förutom rödrävsjakt lägger Norge även pengar på projekt i Kazakstan och Azerbajdzjan dit gässen flyger efter häckningsperioden i de svenska och norska fjällen. Man kommer även satsa på att informera människor som vistas i närheten av fjällgässen om att inte störa dem. I dagsläget förekommer det exempelvis att hundägare släpper sina hundar lösa i häckningstid där fjällgässen ligger på ägg, enligt tillsynsmannen Ken Gøran Uglebakken.

LÄS ÄVEN: • Hundar ska vara kopplade nu.

Fjällgåsen känns igen på sin gula ring runt ögonen, en vit bläs som går högt upp i pannan och på att den är så pass liten, två decimeter kortare än en grågås.

Källa: NRK