Gå till innehållet

Hopp för världens mest hotade sköldpadda – hona hittad

Yangtzejättelädersköldpadda (Rafetus swinhoei). Foto: Phuongcacanh at Vietnamese Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Man har länge trott att det bara finns ett enda exemplar kvar av lädersköldpaddan Rafetus swinhoei – en hane som lever i djurparken i Suzhou, Kina. Men nu har en till individ hittats av världens mest hotade sköldpadda och eftersom det är en hona lever nu ett visst hopp för arten som människan i stort sett utrotat.

Anledningen till att “Yangtze giant softshell turtle” (yangtzejättelädersköldpadda) nästan utrotats är jakt, både på vuxna individer och på dess ägg, samt att människan förstört artens livsmiljöer. När det nu hittats en 86 kg tung hona i en sjö i Hanoi i Vietnam väcks möjligheten att rädda arten från utrotning. I samma sjö sågs även en annan sköldpadda som forskarna hoppas tillhör samma art. Den var ännu större så förhoppningen är att det kan vara en hane.

Därmed är inte längre “världens sista” yangtzejättelädersköldpadda den enda i sin art. I vår ska forskarna försöka säkerställa art och kön på den andra sköldpaddan som sågs i sjön. Därefter ska det beslutas om lämpliga bevarandeåtgärder.

– Det här är årets, kanske årtiondets, bästa nyhet för bevarandearbetet för sköldpaddor, säger Andrew Walde, vid Turtle Survival Alliance till The Guardian.

Sköldpaddor är en av världens mest hotade drabbade artgrupper. Fler än hälften av världens 356 arter är hotade eller redan utdöda och i snitt har alla populationer av sötvattensarter minskat med hela 84 procent sedan 1970. Framför allt på grund av storskaligt jordbruk, vattenkraftdammar, jakt och illegal djurhandel.

Källa: The Guardian

Mer att läsa