Honungsbin blir nu bara hälften så gamla

Honungsbi. Foto: Erik Hansson

Sedan 1970-talet har honungsbin i snitt halverat sin livslängd. Det visar en ny studie från University of Maryland.

Det senaste årtiondet har biodlare rapporterar om onormalt höga förluster av sina bin, vilket lett till att de behövt ersätta kolonier i högre takt för att bibehålla honungsproduktionen. En av anledningarna kan vara att honungsbin numera inte lever lika länge.

Insektsforskarna på universitetet i Maryland i USA har jämfört hur länge dagens honungsbin överlever i en kontrollerad laboratoriemiljö jämfört med liknande försök som gjordes för 50 år sedan. De fann att honungsbina i snitt bara blir hälften så gamla numera; 17,7 dagar idag jämfört med 34,3 dagar på 1970-talet.

Forskarnas resultat tyder på att honungsbina utvecklats mot allt kortare livslängd under de senaste 50 åren. Det framgår i studien att det inte kan uteslutas att bina som testades utsatts för bekämpningsmedel redan i larvstadiet, innan de placerades i laboratoriemiljön, men forskarna kunde inte se några tydliga sådana effekter.

Härnäst ska resultaten från USA jämföras med honungsbin i andra länder och dessutom ska orsaken till den minskade livslängden förhoppningsvis få en säkerställd förklaring.

LÄS ÄVEN:
• Vanliga bekämpningsmedel skadar bins hjärnor
57 olika bekämpningsmedel funna i förgiftade honungsbin
Ny studie: Honungsbin konkurrerar ut vildbin
• Ett av världens vanligast ogräsmedel verkar försämra bins hälsa
• Biodlare i USA förlorade 33 procent av sina kolonier senaste året

Källa: Scientific Report och University of Maryland