Holländska fotbollsklubbar uppmuntras att gynna starar

Stare. Foto: Erik Hansson

Stare. Foto: Erik Hansson

Precis som i Sverige minskar stararna i antal i Nederländerna. Nu uppmanar landets nationella fågelförening och det holländska fotbollsförbundet KNVB fotbollsklubbar att sätta upp fågelholkar åt starar runt sina gräsplaner. På så sätt minskas skadorna på gräsmattan som larver och insekter kan orsaka.

– Staren är under häckningstiden beroende av gräsmarker med kort vegetation inom rimligt avstånd (<1 km) från boet för sitt födosök, skriver Artdatabanken i sin beskrivning av staren. På gräsmattorna kan staren göra en insats för sportutövare.

Vissa skalbaggslarver äter nämligen gräsets rötter och mygglarver äter gräset på fotbollsplaner, men starar äter stora mängder larver. Därför uppmanar nu det nederländska fotbollsförbundet KNVB tillsammans med fågelföreningen Vogelbescherming Nederland landets fotbollsklubbar att sätta upp starholkar vid fotbollsplanerna. Med tanke på att de får i snitt fem ungar per kull och två kullar per år blir många larver föda åt stararna.

LÄS ÄVEN: • Konstgräsplaner en av de största orsakerna till mikroplast i haven.

KNVB har sneglat på hur golfklubbar lyckats få starar att häcka vid gräsmattorna och hjälpa till med bekämpningen av insekter. De föredrar också att det är starar som äter larverna eftersom råkor och kråkor gör större hål i gräsmattan med sina näbbar.

Förutom att hjälpa gräsmattorna skulle detta också hjälpa stararna i Nederländerna som minskat med 60 procent sedan 1980-talet. Minskningen beror framför allt på att det finns färre lämpliga livsmiljöer och mindre föda åt dem.

Källa: DutchNews