Gå till innehållet

Hjälp till att leta efter Årets växt 2018

Gullpudran – en av Årets växter 2018. Foto: CC BY-SA 3.0, Länk

Varje år utser Svenska Botaniska Föreningen en art till Årets växt. Förhoppningen är att arten ska uppmärksammas, rapporteras och därmed kartläggas bättre. Årets växt 2018 är dock tre arter: gullpudra, kustgullpudra och polargullpudra. 

– Under 2018 behöver vi din hjälp att rapportera fynd av våra gullpudror. Du kan rapportera direkt på Artportalen.se. Lokaler med gullpudror har ofta andra ovanliga och skyddsvärda växter. Rapportera gärna också dem, skriver Svenska Botaniska Föreningen.

På föreningens webbplats finns även information om du vill skicka in rapport via vanlig post.

Så här hittar du och känner igen Årets växt(er):

Gullpudra (Chrysoplenium alternifolium)
Finns från Skåne upp till Jämtland-Ångermanland, men saknas på Gotland. Trivs i fuktiga löv- och granskogar eller i öppna betesmarken med rinnande vatten och
 är känslig både för igenväxning och för skogsavverkning. Gullpudran är flerårig, tillhör familjen stenbräckeväxter och blir 5-15 cm hög. Den känns igen på krypande växtsätt, trekantig stjälk, njurlika och gleshåriga blad med naggad kant och blommor med åtta ståndare. Blommar i april‒juni.

Kustgullpudra (Chrysoplenium oppositifolium) 
Skiljs från gullpudran framför allt på de övre bladen på stjälken sitter mittemot varandra. Stjälken är dessutom fyrkantig och blommorna något mindre. Kustgullpudran är, trots sitt namn, enbart hittad i mitten av Skåne vid Söderåsens nationalpark. Svenska Botaniska Föreningen tror dock att den kan finnas på ytterligare någon lokal, främst i Skåne. Växten är rödlistad som akut hotad (CR) och fridlyst.

Polargullpudra (Chrysoplenium tetrandrum)
Växer i Norrbotten, Lule lappmark och Torne lappmark, ofta i barr- eller björkskogar i närheten av de stora älvdalarna. Missgynnas av dikning i skogsbruket och regleringar av vattendrag. Svenska Botaniska Föreningen anser att polargullpudran kan vara förbisedd och hoppas nu att fler växtplatser ska hittas. Håll utkik efter en småväxt, knappt decimeterhög växt som skiljs från gullpudra på att den är nästan helt kal (nästan inga glesa hår på bladen) och att blomman endast har fyra ståndare. Kontrollera gärna alltid flera individer så att du inte råkar se en gullpudra som tappat ståndare. Växten är rödlistad som nära hotad (NT).

Källa: SvenskBotanik.se

Mer att läsa