Historien om en av världens märkligaste fåglar

Den berömda, tvekönade kardinalen. Foto: Western Illinois University

Den berömda, tvekönade röda kardinalen. Foto: Western Illinois University

I december 2008 upptäcktes en märklig fågel i en trädgård i staden Rock Island i USA. En röd kardinal som tycktes delad på mitten där den vänstra sidan hade en hanes dräkt och den högra var honfärgad. Vi har pratat med forskaren som studerade kardinalen i två års tid.

Den röda kardinalen har en så kallad bilateral gynandromorf (ungefär tvekönighet). Det har tidigare bara observerats flyktigt hos fåglar, men den här röda kardinalen återvände till samma trädgård i två års tid och kunde studeras av forskaren Brian D. Peer under 48 dagar. Så länge har aldrig en individ med både honlig och hanlig fjäderdräkt granskats tidigare.

Vi tog kontakt med Brian D. Peer för att få veta mer om fenomenet med bilateralt tvekönade arter och den röda kardinalen i synnerhet.

Hur är den här tvekönade kardinalen ens möjlig och hur kan det ha hänt?
– Bra fråga! En studie på kycklingar av Zhou et al. visade att tvekönighet är chimärer av hanlig och honlig vävnad. Den hanliga delen består framför allt av celler med hanliga kromosomkomplement, men med några honliga och det motsatta gäller för den honliga sidan. Några har föreslagit att en felaktighet under tidig celldelning i utvecklingsprocessen leder till bilateral gynandromorf.

Det är alltså ett liknande fenomen som hos exempelvis den uppmärksammade katten Venus, men här är det frågan om en uppdelning mellan en hanlig och en honlig chimär i samma kropp.

Vid observationerna av den röda kardinalen upptäcktes vissa skillnader i beteenden gentemot hens artfränder. Den verkade varken sjunga eller intressera sig för att bilda par. Vi frågar Brian D Peer om det.

– Vi kan inte vara säkra på att fågeln inte hade bildat ett par eller sjöng. Det kan ha skett när vi inte var närvarande. Att den inte verkade ha en partner kan bero på dess annorlunda utseende, men det finns en studie av en tvekönad zebrafink som uppförde sig som en hane och som parade sig med en hona. Faktumet att vi inte hörde den sjunga är dock udda eftersom båda könen av röd kardinal sjunger.

Aftonstenknäck. Foto: Cephas via Wikimedia

Aftonstenknäck är den art som oftast uppvisat bilateral tvekönighet. Foto: Cephas via Wikimedia

I övrigt uppförde sig den tvekönade kardinalen ungefär som sina artfränder. Den blev bortjagad några gånger, men jagade själv också bort en hane vid ett tillfälle. Vid uppspelad sång reagerade kardinalen med att se sig omkring, men svarade aldrig själv med en sångstrof och den sågs aldrig tillsammans med en annan individ. Den höll sig för sig själv.

Den här röda kardinalen är inte den enda tvekönade fågeln som upptäckts. Sammanlagt har ungefär 50 fall dokumenterats i naturen av arter så som sparvhök, gråsparv och kragmanakin. Flest observationer av fenomenet har gjorts hos den nordamerikanska arten aftonstenknäck. Även fjärilar och andra insekter kan uppvisa båda könens teckningar i samma individ.

1969 upptäcktes en annan tvekönad röd kardinal som var honfärgad till vänster och hanfärgad till höger, tvärtemot den avbildade kardinalen.

Röda kardinaler kan bli runt 15 år gamla, vet du om den här individen som ni studerade för fem år sedan fortfarande lever? 
– Sorgligt nog verkar den inte längre vara vid liv, avslutar  Brian D. Peer.