Gå till innehållet

Het fågellokal blir nytt naturreservat

Fjällgäss. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson

Fjällgäss rastar ofta vid Svensksundsviken. Foto: Daniel Pettersson

Ett värdefullt område för häckande och rastande våtmarksfåglar har blivit ett nytt naturreservat i Östergötland. Området innefattar också ett stort område med grund havsvik.

Svensksundsvikens naturreservat heter Östergötlands sjätte havsområde med marint skydd. Länsstyrelsen har nu gjort klart för ett förnyat beslut och ny skötselplan av området med de grunda vattenmiljöerna med vassbälten, välbetade havsstrandängar, lummiga ekbackar, hagmarker och gammelskog.

Dessutom omfattar två tredjedelar av reservatet värdefull havsmiljö och grunda bottnar. Sammanlagt är reservatet cirka sex kilometer långt och tre och en halv kilometer brett.

Området är inte minst väldigt värdefullt för fågellivet och anses vara en av Norrköpingtraktens bästa fågellokaler. Bara under 2014 sågs 177 fågelarter i Svensksundsviken och sammanlagt har hela 243 arter upptäckts i området. Bland rariteterna kan nämnas skedstork, alpseglare och amerikansk bläsand. Växterna som trivs i området är bland annat salttåget, strandkrypan, gulkämparna och strandastern.

Källa: Länsstyrelsen i Östergötland

Mer att läsa