Helikopterjakt på uppemot 10 000 kameldjur som flyr torka

Dromedar. Foto: Bjørn Christian Tørrissen – Own work by uploader, http://bjornfree.com/galleries.html, CC BY-SA 3.0, Link

Kameldjur introducerades till Australien av människan på 1800-talet och släpptes sedan ut i naturen. Nu lever över en miljon dromedarer och kameler vilt i landet och staten har återigen beslutat om en mass-jakt på dem.

Anledningen är att de stora flockarna ställer till med stora bekymmer för ursprungsbefolkningen aboriginerna i Australien. Svår torka har drabbat centrala Australien och den har fått kameldjuren att desperat söka sig till nya områden. Då vandrar ibland stora flockar in i byar och betar viktig gröda för aboriginerna och dricker det vatten de kommer åt. Andra anledningar som anges är fara för trafikanter och smittorisk när kamelerna dör av törst.

Helikopterjakten startas idag onsdag och inom fem dagar beräknas målet vara klart: att skjuta 5 000 – 10 000 kameldjur.

I dagsläget antas det finnas ungefär 1,2 miljoner vilda kameldjur i Australien, trots att det sköts 160 000 mellan åren 2009 och 2013. Under normala fall fördubblas populationen på 8-10 år.

2019 var det varmaste och torraste året som hittills uppmätts i Australien. I december slogs rekordet över för den enskilt varmaste dagen.

Källor: News.com och CBS