Gå till innehållet

Hela Sverige släpps i spelet Minecraft

sverige-i-minecraft_lm_webbDen 18 december släpps en landskapsmodell över hela Sverige i datorspelet Minecraft, som gör att hela landet blir en virtuell och spelbar värld i spelet. Modellen är skapad utifrån Lantmäteriets nationella kartor och höjddata. 

Dessutom släpper Lantmäteriet efter årsskiftet Vägkartan, Terrängkartan, Fjällkartan och “en rikstäckande positioneringstjänst med meternoggrannhet” gratis.

– Vi vill att vår kartinformation ska komma till nytta i hela samhället. Därför jobbar vi för att göra den tillgänglig enkelt och gratis för alla. Att vi tjuvstartar med att släppa kartorna även i Minecraft före julafton är ett led i arbetet att även få den yngre generationen att använda och se möjligheterna med geodata från Lantmäteriet, säger Peter Nyhlén, chef för Lantmäteriets tillhandahållande av kartor och geografisk information.

Minecraft-kartorna är uppdelade per kommun och är uppbyggda av flera hundra miljoner block i spelet. Varje block motsvarar ungefär åtta meter i verkligheten. Den enda begränsningen som lagts in är att vissa berg inte blir så höga som de är i verkligheten.

– Vi vill gärna få fler barn att använda kartor och spelbaserat lärande är ju på stark frammarsch, så vi tror att det här är ett bra sätt. Men det skapar även andra möjligheter i samhället genom Minecrafts potential. Myndigheter och företag har fått upp ögonen för spelets möjligheter att snabbt och enkelt skapa tredimensionella miljöer. Det har gjort att spelet har börjat användas i planeringen av vårt samhälle, flera kommuner har till exempel använt Minecraft för att föra dialog med ungdomar och andra spelare i samband med planeringen av nya bostadsområden, säger Peter Nyhlén.

Film på Sverige i Minecraft:
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=CIqvn02F648″]

Källa: Lantmäteriet

Mer att läsa