Hedersmedlem i Naturskyddsföreningen: Sveaskogs naturvård fungerar inte

Björn Mildh bredvid den enda sälg som blev kvar för att maskinföraren inte lyckades fälla den .

Björn Mildh bredvid den enda sälg som blev ensam kvar på hygget, för att den var för grov för att fällas av maskinen. Foto: Björn Mildh

Sveaskog behöver mer av David Attenboroughs budskap om hänsyn för naturen. Det menar Björn Mildh, hedersmedlem i Naturskyddsföreningen och utnämnd till ”Furornas hjälte”. I ett brev till Sveaskog visar han upp ännu ett exempel på att Sveaskog inte har en fungerande naturvård.

LÄS MER: Vår artikelserie om skövlingen av skyddsvärda skogar.

Listan med exempel på Sveaskogs brister vad gäller naturhänsyn i Sverige börjar bli lång vid det här laget. De har till exempel kalavverkat skog i sina Ekoparker, avverkat en nyckelbiotop, kört sönder mark och huggit ned naturvärdesträd, ansökt om avverkning intill nationalparken Tivedenfått böta för att de huggit ned skog i ett naturreservat, systematiskt nerklassat naturskog till produktionsskog för att få avverka mera och fått kritik av Skogsstyrelsen. Detta var bara några exempel som vi tagit upp tidigare här på Natursidan.se. Nu har ännu ett fall uppmärksammats.

​Björn Mildh, hedersmedlem i Naturskyddsföreningen, skriver i brevet till Sveaskog att Sveriges skogsbruk med Sveaskog i spetsen prisar ”Den svenska modellen”. Det är trakthyggesbruk med kalhyggen, markberedning och plantager. Ett exempel på ett sådant kalhygge kan ses intill Bredträskvägen, en skogsbilväg som går till Slavokgraven i Arvidsjaurs kommun. Här ligger en blockrik moränås där skogen någon gång för länge sedan har brunnit. Nu är åsen helt kalhuggen och klar för markberedning.

Hänsyn till naturen ska tas när ett skogsbolag är FSC-certifierat, vilket Sveaskog är. Men det har inte Sveaskog brytt sig om i det här fallet:

– Nedanför åsen ligger ett bäckdråg [sumpskog vid bäck]. Här har skogsmaskinerna kört kors och tvärs över det lilla vattendraget. Dessutom har vartenda träd längs dråget avverkats. Ingenting som ens kunde ha markerat en kantzon har sparats. Dråget är fullständigt kalt, berättar Björn Mildh.

Skogsbruk av FSC- certifierade Sveaskog enligt den svenska modellen, dvs kalhygge. Foto: Björn Mildh

Skogsbruk av FSC- certifierade Sveaskog enligt den svenska modellen, dvs kalhygge. Foto: Björn Mildh

Om ett skogsbolag är FSC-certifierat så ska naturvärdesträd alltid sparas, anledningen är att de är viktiga för den biologiska mångfalden. Det skriver även Sveaskog i sina egna tumregler om FSC. Ändå har bolaget huggit ned just dessa:

– På moränåsens sluttning växte en del sälgar. Alla har avverkats. En enda står kvar på det kala hygget. Även den har Sveaskogs maskinförare försökt såga ner – spåren kan ses – men den var för grov. Gamlingen står kvar.

Bäckdråget i närbild. Den smala bäckfåran är sönderkörd och alla träd längs dråget har avverkats. Foto: Björn Mildh

Bäckdråget i närbild. Den smala bäckfåran är sönderkörd och alla träd längs dråget har avverkats. Foto: Björn Mildh

Det fanns även rödlistade arter i den avverkade skogen. Det ska FSC-certifierade bolag värna om, men det har inte skett i det här fallet.

– Vid en snabb titt på några av de gamla, brunna tall-lågorna på sluttningen noterades dvärgbägarlav samt en raritet, troligen kritporing, som är klassad som akut hotad. En noggrann inventering skulle säkerligen ge betydligt flera arter, såsom gräddporing och fläckporing.

Björn Mildh är mycket kritisk:

– Detta är den svenska modellen tillämpad av Sveaskog i Norrbottens skogar. Vi ser den gång på gång, år efter år, trots Sveaskogs försäkran och trots bolagets naturvårdsspecialister, avverkningsplanerare och utbildade maskinförare. Det är en hänsynslös och brutal modell, särskilt när den drabbar gamla naturskogar. Samtidigt har Sveaskog sagt att 99 % av naturvärdena kan klaras vid slutavverkning, markberedning och plantager. Återigen Sveaskog, er naturvård fungerar inte!

Det kalhuggna bäckdråget sedd från moränåsen. Foto: Björn Mildh

Det kalhuggna bäckdråget sedd från moränåsen. Foto: Björn Mildh

Två avverkade sälgar på sluttningen. Båda var naturvärdesträd som enligt FSC skall sparas vid alla skogliga åtgärder.Foto: Björn Mildh

Två avverkade sälgar på sluttningen. Båda var naturvärdesträd som enligt FSC skall sparas vid alla skogliga åtgärder. Foto: Björn Mildh