Gå till innehållet

Havsfåglar har det svårt – en metod har visat sig effektiv

Världens havsfåglar är hårt utsatta för en rad hot – klimatförändringar, överfiske, bifångst och invasiva arter. Det sistnämnda hotet har en ny studie fokuserat på och kommit fram till väldigt lovande resultat.

Världens havsfåglar har det svårt. Havsfågelpopulationerna har kraschat med i snitt 70 procent mellan år 1950 och 2010 och i Storbritannien har det konstaterats att havsfåglarna befinner sig i fritt fall. Det beror på att de utsätts för en rad hot och dessutom reproducerar sig långsamt, ofta har specifika byten, lever på utsatta platser och är känsliga för värme och klimatförändringar. De senaste årtiondena har massdöd av havsfåglar blivit allt vanligare.

Ett annat stort hot mot havsfåglar är invasiva främmande arter. På många viktiga häckningsöar har människan råkat föra med sig råttor och dessa har drabbat de häckande fåglarna hårt eftersom de äter ägg, ungar och även vuxna fåglar. Men det har också visat sig att fåglarna återhämtat sig snabbt när råttorna utrotats.

Förutsättningar för hjälp finns

I en studie har forskarna även undersökt om haven runt de råttbefriade öarna har tillräckligt med fisk för att försörja dessa återställda fågelpopulationer. Att utrota råttor från öar kan vara väldigt dyrt. Det har visat sig effektivt att släppa mängder av förgiftade beten över öarna för att ta död på råttorna. Men om havsfåglarna inte kan hitta tillräckligt med mat när de väl återvänt är kanske inte insatsen rätt väg att gå?

Forskningen, ledd av forskare vid Lancaster University, visar dock att det finns tillräckligt med fisk runt de utsatta öarna. De räknade på energibehovet hos en fullständig sjöfågelpopulation på öarna och jämförde med mängden bytesfisk.

– Vi hoppas att våra resultat kommer att bli en viktig fallstudie för att vägleda projekt för att återställa öar på andra håll, inklusive potentiellt övervägande av marina skyddade områden som begränsar fisket som en del av dessa projekt, säger Ruth Dunn vid Lancaster University och huvudförfattare till studien.

Även växter är viktiga

Sammanlagt undersöktes 25 öar som skulle kunna husera 24 000 häckande par sottärnor, rödfotade sulor och mindre noddys. Det skulle innebära en 18-faldig ökning jämfört med dagsläget. Om dessutom den inhemska vegetationen återställdes skulle det ge ännu bättre effekter. Om öarna skulle återfå hälften av sin inhemska växtlighet skulle de häckande paren kunna uppgå till 83 000. Med trefjärdedels återhämtad vegetation skulle summan kunna bli över 280 000 par.

När fåglarna återvänder gynnas även korallreven utanför öarna eftersom fåglarna tillför näring till haven med sin avgöring. Forskarna räknar med att biomassan (den sammanlagda vikten) av fiskarna runt reven skulle öka med 52 procent eller 50 000 ton.

– Dessa resultat understryker den betydande roll som restaurering av öar kan ha, inte bara för att stärka utsatta sjöfågelpopulationer, utan också för att öka motståndskraften hos intilliggande korallrev mot klimatförändringarnas effekter, säger professor Nick Graham vid Lancaster University, en av medförfattarna till studien.

Källor: Conservation Biology och Lancaster university

Mer att läsa