Haveri i vattenkraftverk har dödat livet i forsen

Den torrlagda forsen efter haveriet vid Kilaforsens kraftverk, Ångermanland.

Den torrlagda forsen efter haveriet i Kilaforsens kraftverk, Ångermanland. Foto: Anton Sjödin

Forsarna från Fjällsjöälven i Ångermanland ligger torra. Här ska det normalt efter regleringen under vintern rinna 100 liter vatten per sekund. Men ett haveri på Kilforsens vattenkraftverk förra veckan gjorde att vattnet ströps helt och hållet nedströms. Något som ger stora konsekvenser för det liv som finns i älven.

– Det är en katastrof för öringen, det finns många fina stationära bestånd här. Det betyder att all öringrom som har lagts i dessa forssträckor är bortfryst, säger Christer Borg, ordförande för Älvräddarnas Samorganisation i en intervju med SVT Västernorrland.

Kilforsens kraftverk förses normalt med vatten från Imnäsdammen i Fjällsjöälven. Genom en några kilometer lång tunnel i berget leds vattnet till kraftverket och sedan vidare ut i Ångermanälven. En av turbinerna havererade i kraftverket och normalt finns det en reservmaskin att koppla över till men den var också trasig. Därför tvingades Vattenfall öppna dammluckorna vid Imnäsdammen. Den kraftiga störttappningen av vatten innebar att is slets loss från älvens kanter och tillsammans med 20 graders kyla bildades isproppar i spegeldammarna nedanför kraftverket.

När vi intervjuar Christer Borg säger han att tappningen som normalt sker på 100 liter per sekund och som nu fungerar igen, inte räcker för att ta sig över denna nybildade is. Han menar att Vattenkraft behöver slå sönder isen och tappa ut mer vatten tillfälligt tills det rinner som det ska igen.

– Att maskinen havererar är något som kan hända. Det som är tragiskt är att det inte finns någon arbetsorder för hur man ska göra när det sker.

Den torrlagda älven upptäcktes av privatpersoner som kontaktade Älvräddarna.

– Vattenfall har inte själva haft någon koll på hur det ser ut nedströms. Det har varit allmänheten som har varskott oss i Älvräddarna och vi har nu tillsynsanmält det här till Länsstyrelsen. Det är en pågående miljöskada.

Älvräddarna ser haveriet som ett brott mot verksamhetens villkor. En händelse som man vill att länsstyrelsen ska gå till åklagare med för att få prövat som miljöbrott. Christer Borg säger att ett stort problem är de gamla domarna som ligger från 50-talet och som innebär en minimitappningen på 100 liter per sekund. Han säger:

– Domen är ”miljöovänlig” och behöver omprövas så att mängden vatten som tappas ut kan ökas. I en oreglerad älv rinner det normalt mellan 50-90 kubikmeter per sekund. Jag skulle vilja ha minst ett par kubikmeter per sekund, hade man haft det så kulle förmodligen inte det här ha hänt.

Älvräddarna kräver nu att Vattenfall så fort som möjligt ska åtgärda isbildningen på dammarna. Dessutom vill de att länsstyrelsen, efter att det akuta läget lösts, ska se över villkoren så att händelsen inte kan upprepas.

Rickard Holmgren, miljöchef hos Vattenfall, säger till Örnsköldsviks Allehanda att man inte har så många kommentarer i detta läge.

– Vi har skickat ut ett driftteam som ska undersöka hur det ser ut. Vad jag hört är att det ska vara lite vatten i spegeldammarna, men också att minitappningen nu är normalt igen. Det kan vara så att det bildats is, säger Rickard Holmgren.

Källor: SVTÖrnsköldsviks Allehanda