Härjedalens kommun ”opartiska” mot avverkning av skyddsvärd skog

Sjön Messlingen, skogen ligger på andra sidan. Foto: Håkan Thenander

Sjön Messlingen, skogen ligger på andra sidan. Foto: Håkan Thenander

Förra veckan lämnades en namninsamling till kommunen i Härjedalen. Det är en protest mot att en 200-årig fjällnära skog söder om sjön Messlingen ska avverkas och att en väg/skoterled ska dras genom orörd natur. Skogen har höga naturvärden och har nyligen utsetts av WWF som del av en s k ”Svensk Pärla”, Natursidan har skrivit om det tidigare.

Över 1 300 namn har samlats in hittills från folk som är mot avverkningen. Kommunalrådet Anders Häggkvist (C) tog emot namninsamlingen som han ska diarieföra men han vill inte göra något mer. Han anser att det inte är kommunens ansvarsområde.

-Kommunen tar inte ställning i denna fråga utan det är upp till Skogsstyrelsen och länsstyrelsen att bestämma om avverkningar.

Skogsstyrelsen har inte gjort en egen inventering av området som ska avverkas. Inventeringen utfördes istället av ideella naturvårdare förra året som var vid Messlingen under projektet ”Forskningsresan” . Ett projekt som ordnades av Naturskyddsföreningen i samarbete med Föreningen Skydda Skogen. Vid inventeringen hittades flera rödlistade arter som visar att skogen är viktig för den biologiska mångfalden. I närområdet finns redan flera nyckelbiotoper men det avverkningsanmälda området som ligger precis intill dem har lika höga naturvärden. Där har bland annat setts tjädrar, lavskrikor, kungsörn, björnspår och duvhök. Skogsstyrelsen har tidigare erbjudit markägaren ersättning för skogen och ett naturvårdsavtal men han tackade då nej.

Spår efter tretåig hanckspett på en gran i den hotade skogen i Messlingen. Foto: Håkan Thenander

Spår efter den rödlistade tretåiga hanckspetten på en gran i den hotade skogen. Foto: Håkan Thenander

Representanter från Föreningen Skydda Skogen och från Naturskyddsföreningen i Västra Härjedalen försökte få kommunalrådet Anders Häggkvist att förstå värdet för kommunen att bevara ett orört skogslandskap. Något som är ovanligt i Härjedalen idag. Men han lät sig inte övertygas och menar att kommunen måste hålla sig opartisk i frågan.

Samtidigt tar Anders Häggkvist parti för det kommande byggprojektet  Örndalen, där det ska byggas en ny skidort med slalomliftar. I Örndalen finns det också skyddsvärd skog som kommer att exploateras och även tre stycken kungsörnsbon som kommer att påverkas, enligt Naturskyddsföreningen Västra Härjedalen. Kan man säga att kommunen är opartisk i detta fall?

-Vi är positiva till folk som vill investera, att det skapas arbetstillfällen, att familjer kan flytta hit, sa Anders Häggkvist.

Representanterna från Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen menar att kommunen tänker för kortsiktigt och att Anders Häggkvist inte ser den större bilden: Att orörda, fina skogar med vandringsleder också lockar till arbetstillfällen inom kommunen, bland annat inom naturturism. Det här är norra Europas sista naturskogar som huggs ned och det kommer vi att ångra i framtiden, menar de. Namninsamlingen, som fortfarande pågår, ska snart lämnas över även till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Östersund. Här kan man skriva under den: https://www.minkampanj.nu/petitions/stoppa-avverkningen-av-fjallnara-skog