Gå till innehållet

Hård kritik mot Skogsstyrelsens förslag om intensivare plantageskogsbruk

Trädplantage. Foto: M. Porcius CatoEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Skogsstyrelsens nya rapport “Skogsskötsel med nya möjligheter” får hård kritik från naturorganisationer. Den innehåller bland annat förslag på ännu mer förädlade och snabbväxande plantor, dikesrensning, främmande trädslag och gödsling och kallas av kritiker för “tydlig inrikning mot plantageskogsbruk istället för miljöanpassning” och “önskelista från skogsnäringen”.

Skogsstyrelsen presenterade nyligen 88 åtgärder som “ska öka tillväxten i skogen med 20 procent”. I Skogsstyrelsens pressmeddelande poängteras tydligt att rapporten tagits fram tillsammans med Naturskyddsföreningen, men det framgår inte att Naturskyddsföreningen reserverat sig mot rapporten. Bland annat på grund av att inte skogsforskning använts i tillräckligt hög grad.
– Forskarna har helt enkelt inte getts tillräckligt med tid att granska förslagen och de konsekvensbedömningar som Skogsstyrelsen har gjort rörande miljömål och ekosystemtjänster ur ett ekologiskt perspektiv. Detta framgår tydligt i den granskningsrapport som beställdes från Skogforsk i slutet av arbetet, skriver Naturskyddsföreningen i sin reservation.

Till Ekot säger Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen, så här:
– Vi menar att den här rapporten i princip är en partsinlaga från skogsbruket och att vi riskerar att hamna ännu längre ifrån de mål som Sverige har satt upp för bland annat biologisk mångfald.

Naturskyddsföreningen är inte de enda som är kritiska. Världsnaturfondens skogsexpert Peter Roberntz anser att rapporten tar sikte på ett plantageskogsbruk istället för att utveckla ett miljöanpassat och motståndskraftigt skogsbruk och att det är svårt att tolka rapporten på annat sätt än att skogsnäringen nu ska “intensifiera skogsbruket ännu mer än idag, vilket har en tydligt negativ effekt på skogens biologiska mångfald”.

– Vi tror inte på siffrorna, om vi ska utveckla hållbara och motståndskraftiga skogslandskap. Ska den svenska skogsindustrin konkurrera på en internationell marknad så är trovärdiga certifierade produkter en förutsättning. Det är inte konstigt att Naturskyddsföreningen reserverade sig mot rapporten, säger Peter Roberntz.

I rapporten läggs det fram förslag på ännu mer förädlade och snabbväxande plantor, dikning och dikesrensning, främmande trädslag och gödsling. Metoder som ska öka produktionen på 20 procent till 2050 jämfört med idag. Det är åtgärder som driver på mot ännu mer likåldriga bestånd med ett trädslag och som inte heller tar hänsyn till att Sverige inte når miljömålet Levande skogar, enligt WWF.

Även föreningen Skydda skogen är starkt kritiska till rapporten. Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen:
– Det är märkligt hur en myndighet kan producera en så ensidig rapport. Skogen är en fråga för hela samhället, inte bara skogsnäringen: den berör exempelvis biologisk mångfald, klimat, människors närmiljö, naturturism och rennäring. Men i rapporten tillåts skogsnäringen lägga fram en önskelista med ett ensidigt fokus på mer produktion, utan tillräcklig analys av konsekvenserna. Risken är stor att förslaget om ett ökat intensivt skogsbruk leder till en kollaps av skogens ekosystem.

Skogsstyrelsen hävdar att de 88 åtgärderna kan öka tillväxten på sikt i skogen med 20 procent och att det minskar utsläppen med tiotals miljoner ton mindre koldioxid per år. Men enligt Bengt Gunnar Jonsson, professor i biologi på Mittuniversitetet med skog som huvudsakligt arbetsområde, är det om skogen får stå kvar som det blir en effektiv kolsänka. Dessutom är klimatkrisen mer akut än så, säger han i en intervju med SVT:
– Vi kan inte vänta 80-100 år tills den nya skogen vuxit upp och tagit upp de koldioxidmolekyler som har släppts ut, vi har ju bara några årtionden på oss.

Läs även:
Skogsindustrin står för stor del av världens kolutsläpp
Ny rapport från Kanada: Skogsbruk ger större utsläpp än fossila bränslen
• Låta skogar växa – effektivare och billigare klimatlösning än trädplantering
EU-experter förkastar Sveriges beräkningsmodell för att få avverka mer skog

Källor: Skydda skogen, Naturskyddsföreningen och Skogsstyrelsen

Mer att läsa