Gå till innehållet

Hård kritik mot flygbränsleutredning – “biobränsle en falsk klimatlösning”

Flygplan. Foto: Marie Gillander

Regeringens utredning föreslår att 30 procent av allt flygbränsle som tankas i Sverige ska vara biobränsle till år 2030. Den slutsatsen får hård kritik. ”Falsk klimatlösning” säger Greenpeace och Skydda Skogen anser att det är fel att biobränsle i flyg räknas som ”hållbart”.

Regeringen tillsatte Maria Wetterstrand som utredare för ”att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att minska utsläppen”. Redan i uppdragsbeskrivningen fanns ett hopp om en lösning, men den synen får hård kritik från flera håll.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Storsatsningen på biodrivmedel skadar klimatet

Skydda Skogen skriver att de är oroade över att regeringen inte lyssnar på forskningen och nämner att närmare 800 internationella forskare “har varnat för att skogliga biobränslen ger större kolutsläpp än fossila bränslen”. Detta eftersom skog som avverkas för bioenergi ger stora utsläpp av koldioxid och att denna kol kan ta ett århundrade att binda igen.

David Kihlberg, avdelningschef för klimatfrågor på Naturskyddsföreningen, berättade i en intervju med Natursidan 2018 att biobränsle är en del av lösningen, men absolut inte hela. Biobränsle påverkar också klimatet och det finns inte tillräckligt.
– Huvudproblemet är att vi flyger så mycket. Alla som tar fram biobränsle som lösningen räknar med att det finns obegränsat med biobränsle, men redan idag importerar vi i Sverige merparten av biobränslet, bland annat i form av palmolja. Vi kan öka produktionen, men inte så mycket. Det är redan kris i den svenska skogen och den räcker inte till att ersätta flygbränslet. Biobränsle är en pusselbit, men inte hela lösningen. Vi måste minska vårt flygande, sa han.

Greenpeace: Biobränsle pressar ekosystem
Även Greenpeace är hårt kritiska mot utredningen och anser att det viktigaste är att minska flygandet eftersom även om det “av ett mirakel upptäcker nya hållbara och miljövänliga biobränslen” så kan flygets klimatpåverkan som mest minskas med cirka tolv procent med hjälp av biobränsle.

LÄS ÄVEN: • Naturorganisationer: Därför är biobränsle inte en realistisk lösning för flyget

– Det är för lite om vi ska rädda klimatet, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace

Hon frågar sig också vad detta bränsle tillverkas av “utan att ge ökat tryck på planetens redan hårt pressade ekosystem”? 

– Vi ska väl inte använda redan begränsade markarealer där vi kan odla mat för att framställa flygbränsle? Ökar vi mängden inblandat biodrivmedel, exempelvis svensk etanol från vete, bio­diesel från raps eller drivmedel av palmolja så kommer enorma arealer att behöva odlas upp. Enbart för att ersätta hälften av världens fossila drivmedel skulle, lågt räknat, en areal motsvarande en tredjedel av världens åkrar behövas. En sådan expansion kan inte ske utan betydande avskogning med enorma koldioxidutsläpp och minskad biologisk mångfald som följd, senaste IPCC-rapporten är tydlig, vi behöver skydda mer skog för att minska vår klimatpåverkan, säger Lina Burnelius.

LÄS ÄVEN: • Biobränsle i flygplan – dödsstöt för regnskog och klimat

Greenpeace påpekar att praktiken att avskoga och återplantera innebär att vi lånar utsläpp av framtiden, men att det kommer ta lång tid innan den uppväxta skogen återbetalar lånet med hjälp av kollagring. Den tiden anser inte Greenpeace och Lina Burnelius att vi har. Dessutom får den biologiska mångfalden och vårt ekosystem betala för lånet.

– Låt mig först förtydliga en sak: Skog är inte förnybart. Träd må vara förnybara – men ‘skog’ och ‘flera träd’ – är inte samma sak. Dessutom är skogsavfall som grenar, toppar och stubbar viktiga hemvister för livet i skogen. Det bör alltså inte eldas upp. Avfall från sågverk bör användas till plywood eller limträ och andra långlivade produkter. Atmosfären gör ingen skillnad på CO2 från skog eller olja, träprodukter ska lagra kol, inte förbrännas i flygtanken. Avfall från sågverk är ett alternativ först när virket kommer från skogsområden som vi med säkerhet vet kan och ska brukas, för det krävs ett hållbart skogsbruk, det har vi inte idag, säger Lina Burnelius.

Det som krävs är att flygandet minskar, men det finns också en annan, mer naturlig lösning på att minska koldioxidhalten i atmosfären.

– Slutligen, det finns ett beprövat sätt att få ner koldioxidhalten i atmosfären: växtlighet. Biologen Wetterstrand vet detta förstås. Eftersom hälften av växtligheten på jorden har försvunnit genom människans påverkan måste kvarvarande äldre naturskogar skyddas och förstörda miljöer restaureras. Det gäller då att fasa ut fossila bränslen samtidigt, skriver David van der Spoel, professor i biologi vid Uppsala Universitet, samt talesperson i föreningen Skydda Skogen i Svenska Dagbladet.

Källor: Skydda skogen och Greenpeace

Mer att läsa