Har en fladdermus krossat fåglars hastighetsrekord?

Fladdermössen Tadarida brasiliensis flyger ut ur sina grottor. Foto: Nick Hristov - http://www.nps.gov/cave/naturescience/images/bat_outflight_hristov_556.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7969063

Fladdermössen Tadarida brasiliensis flyger ut ur sina grottor. Foto: Nick Hristov, Public Domain

En art veckläppade fladdermöss (Tadarida brasiliensis) som lever i Brasilien har uppmätts flyga i upp till 160 kilometer i timmen i plan flykt. Det gör den till världens snabbaste ryggradsdjur och betydligt snabbare än fåglar. Om uppgifterna stämmer.

Den snabbaste fågeln i plan flykt anses vara tornseglaren, som har uppmätts i 112 km/h. Det påstås att taggstjärtseglaren ska ha uppnått runt 170 km/h, men hur den mätningen gick till har aldrig publicerats, vilket gör att uppgifterna får tas med en nypa salt. Pilgrimsfalken brukar anses vara världens snabbaste fågel, men det är i störtdykningarna mot flygande byten som den kan uppnå hastigheter på över 320 kilometer i timmen.

Tadarida brasiliensis. Foto: NPS. - http://www.nps.gov/sagu/naturescience/insectivorous-bats.htm ([http://www.webcitation.org/5iafk8bIg Archive link), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7405668

Tadarida brasiliensis. Foto: NPS, Public Domain.

Ett forskarteam från University of Tennessee i Knoxville har nu mätt hastigheter på sju individer av den brasilianska fladdermusen Tadarida brasiliensis och kommit fram till att alla sju höll hastigheter på över 100 km/h, men att en av dem nådde en toppfart på 160 km/h.

Men Graham Taylor vid Oxford universitet säger till New Scientist att han är skeptisk till uppgifterna eftersom det är lätt att få stora fel när man uppskattar hastighet genom att mäta hur långt de rört sig mellan efterföljande positioner.

– Jag tror att det är för tidigt att knuffa ner fåglarna från förstaplatsen i världens snabbaste flygare, säger han.

Anders Hedenström vid Lunds Universitet menar också att forskarna bakom studien inte mätte vindhastigheter och att man därmed inte kan vara säker på att de höga hastigheterna beror på att de fick extra skjuts av kastvindar. Dessutom kan det ha berott på att fladdermössen använde sig av vertikal flykt med hjälp av gravitationen.

Teamet bakom studien vidhåller dock sina resultat. De menar att testen gjordes på natten när det inte blåste och att de höga hastigheterna uppmättes under så lång tid att det inte var fråga om fartökning från gravitation.

Att fladdermössen flyger snabbt har åtminstone konstaterats, däremot vet man fortfarande inte riktigt varför de lägger så mycket energi på att nå så höga hastigheter. De ska dessutom orka flyga över fem mil mellan platsen där de spenderar natten och området där de födosöker.

Källa: New Scientist