Handel med noshörningshorn legaliserad i Sydafrika

Trubbnoshörningar. Foto: Komencanto via Wikimedia

Trubbnoshörningar. Foto: Komencanto via Wikimedia

Förra veckan togs ett beslut av den sydafrikanska regeringen om att legalisera handel med noshörningshorn inom Sydafrika. Sydafrikas miljödepartement överklagade beslutet och anser att förbudet ska vara kvar. Men den sydafrikanske regeringen vill även legalisera exporten av horn från och med nästa år.

Sedan 2009 har det varit förbjudet att bedriva handel med noshörningshorn i Sydafrika. Beslutet att nu riva upp denna lag har splittrat naturorganisationerna, landägare och forskare. De som är för legal handel menar att det är det enda sättet att skydda de utrotningshotade djuren från tjuvjakt. Export av hornen förbjöds redan 1977 under konventionen “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora” (CITES).

Tiden rinner ut vad gäller noshörningarna. 2014 dödades 1 215 noshörningar genom tjuvskytte i Sydafrika och 815 av dessa sköts inne i Krugers nationalpark. Det är ett nytt rekord, för bara tio år sedan dog endast 14-15 stycken per år genom tjuvskytte.

Hornen smugglas till Asien där de säljs på den svarta marknaden i framför allt Kina och Vietnam där den växande, unga medelklassen efterfrågar noshörningshornen. Hornen mals ned till ett pulver som sedan säljs dyrt. Det är statushöjande att använda pulvret i drinkar och det anses även vara ett potenshöjande medel. Nu finns risken att de sista 20 000 noshörningarna i Sydafrika kommer att utrotas inom 10-20 år.

WWF i Sydafrika är mycket kritiska till beslutet som togs förra veckan. De säger att beslutet att legalisera handel med noshörningshorn endast kommer att uppmuntra till mer tjuvjakt och fler illegala aktiviteter. En anledning är att det säkerligen kommer att misstolkas som att det internationella nuvarande handelsavtalet inte längre gäller. Istället borde insatser göras för en starkare regleringen av handeln, menar WWF. Det behövs även en utökad kapacitet vid hamnar och gränser för att stoppa illegal handel med hotade djur.

I Krugers nationalpark har regeringen mobiliserat en hel armé för att försöka stoppa tjuvjakten. Noshörningar som lever i inhägnader på gårdar är lättare att skydda. De föds upp av markägare som försöker tjäna pengar på safariturer. Men nu när de måste skyddas hela tiden från tjuvjakt blir kostnaderna höga.

Hur man ska ta itu med tjuvskyttet råder det delade meningar om. Många markägare och även en del forskare stödjer den kontroversiella idén om att en legaliserad internationell handel för noshörningshorn är det enda botemedlet mot tjuvjakt.

De som förespråkar en legaliserad, internationell marknad för noshörningshorn säger att det är endast på de vuxna noshörningarna som hornen kommer att kapas. En studie av Dr Enrico di Minin visar att en legal, internationell handel kan ge 717 miljoner dollar i vinst varje år. Han menar att kommersialisering av noshörningar kan bli en attraktiv investering på gårdar där jakt bedrivs. Markägare talar om hornen som en ”förnybar resurs” eftersom hornen växer tillbaka igen på noshörningarna. Di Minin anser att vinsten även kan gå till att säkra noshörningarnas överlevnad och samtidigt hejda tjuvskyttet.

Källor: Guardian, WWF South Africa