Hanars fertilitet försämras med uppvärmningen

Bananfluga (Drosophila melanogaster). Foto: Hannah Davis, CC BY-SA 4.0.

En ny studie visar att arter kan vara mer känsliga för den globala uppvärmning än man hittills trott. Hanarnas fertilitet påverkas negativt av varmare temperaturer och det kan få effekt långt innan det blir varmare än arten klarar för att överleva.

I takt med att temperaturen stiger kommer vissa arter få svårt att klara sig. Tidigare har forskare framför allt undersökt vad som händer när temperaturerna blir för höga för att en organism ska kunna överleva, men i en ny studie visar forskare från Stockholms universitet och Liverpool university att arter kan slås ut tidigare än så.

I studien som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change har 43 olika arter av bananflugor undersökts. Forskarna kunde se att hanarna hos nästan hälften av alla arter blev sterila även vid lägre temperaturhöjningar. Genom att studera vilken temperatur som hanarna blev sterila kunde forskarna dessutom förutse var arterna fanns.

För arten Drosophila lummei blev hannarna sterila vid fyra graders lägre temperatur än begränsningen för temperaturen de kunde leva i.

– Vi har länge känt till att fertilitet påverkas av värme, det är till exempel en anledning till att däggdjur har testiklarna utanför kroppen. Så fler organismer än bananflugor får sannolikt nedsatt fertilitet av ett varmare klimat. Insekter kan inte heller reglera sin kroppstemperatur, och för djur som inte kan färdas långa sträckor kan det bli svårt att hitta en tillräckligt sval plats, säger Rhonda Snook, professor vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, och medförfattare till studien.

Härnäst vill forskarna försöka ta reda på vilka gener det är som gör att arter påverkas olika mycket, samt hur den högre temperaturen påverkar honorna.

– Vår forskning betonar att nedsatt fertilitet på grund av värme kan vara ett stort hot för den biologiska mångfalden vid klimatförändringar, säger medförfattare Tom Price, University of Liverpool.

Källor: University of Liverpool och Nature Climate Change