Halverat intresse för elfenben i Kina på tre år

elfenben
Elfenben. Foto: CC BY-SA 3.0, Link

En ny marknadsundersökning i Kina visar att andelen personer som kan tänka sig att köpa produkter av elfenben har mer än halverats mellan 2017 och 2020. 2017 införde Kina ett förbud mot all handel med och bearbetning av elfenben.

Konsumtionen och efterfrågan på delar och produkter av vilda djur anses vara en av de största faktorerna bakom den kraftfulla nedgången för många arter. Kina anses vara en av de största marknaderna för dessa produkter och därför har naturorganisationer jobbat med stora kampanjer i sociala medier med artister och kända personer för att försöka minska efterfrågan.

Efter flera års påtryckningar och kampanjer införde Kina 2017 ett förbud mot all handel med och bearbetning av elfenben.

Kraftigt minskat intresse för elfenben
Samma år, innan förbudet fick effekt, gjordes en stor marknadsundersökning i Kina av företaget Globescan åt WWF. Då svarade 43 procent av de tillfrågade att det var troligt eller mycket troligt att de skulle köpa produkter av elfenben i framtiden. Sedan dess har andelen elfenbensköpare rasat till 27 procent 2019 och 19 procent 2020. När de tillfrågade informerats om förbudet var det bara 8 procent som ansåg det troligt eller mycket troligt att de skulle handla elfenben.

– Det är positivt att efterfrågan på elfenben är den lägsta i Kina på fyra år. Konsumtionen i Kina har varit en viktig drivkraft bakom krisen för de afrikanska elefanterna. Men det finns en oro över en grupp på 8 procent som är fast beslutna att vilja köpa elfenben i framtiden. Det behövs fortsatta krafttag, lagarna måste efterlevas och efterfrågan minska ytterligare, säger Louise Carlson, naturvårdsexpert på WWF.

Hängivna köpare finns fortfarande
Även om allmänheten påverkats kraftigt av förbuden så finns det en grupp personer som i stort sett inte påverkats alls. Bland de tillfrågade som klassas som ”hängivna köpare” svarar fortfarande 3 av 4 att de kommer köpa elfenben i framtiden. Dessutom svarade 12 % av de tillfrågade att de köpt elfenben det senaste året.

– Djurhandel, förstörda ekosystem och hälsorisker hänger ihop. Att jobba förebyggande och skydda vilda djurarter från att överexploateras genom konsumtion och handel, är avgörande för hela vår överlevnad, säger Louise Carlson.

LÄS MER:
17% av svenska turister köper produkter av vilda djur på semestern
Efter elfenbensförbudet i Kina – illegal handel minskar, auktionshandeln ökar
• Landet med världens största export av elfenben inför förbud
Över 30 afrikanska länder: EU måste förbjuda elfenbenshandel

Källor: WWF och rapporten ”Demand under the Ban – China Ivory Consumption Research”