Hälften av världens naturarv hotas av exploatering

Nedre Rapadalen i Laponia. Foto: Eget arbete, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2619538

Nedre Rapadalen i Laponia. Foto: Eget arbete, Public Domain

Nästan hälften av världens naturarv hotas av industriell exploatering som utvinning av olja och gas, gruvdrift och olaglig skogsavverkning. Detta enligt en färsk rapport från Världsnaturfonden WWF. Rapporten visar hur världens naturarv bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen på jorden genom skydd av miljön. Samtidigt har skyddet misslyckats globalt och 114 av 229 världsarv hotas.

Marco Lambertini, generaldirektör för  WWF International säger i ett pressmeddelande:

– Världens naturarv ska ha det starkaste möjliga skyddet men trots detta klarar vi inte av att skydda dem. Vi är ju överens om att världsarven är några av de mest värdefulla och unika ställen som finns på jorden, nu behöver vi jobba tillsammans för att de ska bidra till människans och naturens välfärd.

Mer än 11 miljoner människor är beroende av världens naturarv för mat, vatten, boende och medicin och drabbas av den skadliga industriella  exploateringen som sker.

– Vi måste uppmärksamma att världsarven även skyddar människor. Regeringar och näringsliv måste prioritera långsiktiga värden före kortsiktig ekonomi och respektera dessa fantastiska platser. Vi måste vända oss bort från skadliga industriella aktiviteter och istället fokusera på hållbara alternativ, säger Marco Lambertini.

20 procent av Världsarven hotas av ett flertal skadliga industriella aktiviteter samtidigt. Exempelvis så hotas de skyddade korallreven i Belize av byggen längs kusten, storskaliga mangrove-avverkningar, skadligt utsläpp från jordbruk och borrning efter olja. Något som får konsekvenser för 190 000 invånare, vilket är halva Belize befolkning.

Tidigare har Natursidan skrivit om att vart tredje världsnaturarv hotas av gruvdrift och olja.

Källa: WWF