Skådarbloggen: Häftiga fågelansamlingar på Gotland

Mindre sångsvan med skogsduvor i bakgrunden. Foto: Joakim Granholm

Den milda vintern har, som vi tidigare har skrivit om, lett till att många fåglar valt att stanna kvar i landet. Sedan artikeln skrevs har dock ordentlig kyla dragit in över stora delar av Sverige. Vid Källunge myr på Gotland har stora mängder fåglar samlats kring en mindre stubbåker med tillhörande vattenhål. På liten yta samsas 800 sångsvanar med 4000 kajor och 600 skogsduvor, den senare en ovanlig övervintrare som sällan uppträder i tvåsiffrigt antal under vintrarna. Flocken med skogsduvor torde vara den största vinterflocken i Sverige någonsin.

Bland de många sångsvanarna har även ett 30-tal mindre sångsvanar setts, liksom två tundrasädgäss och en bläsgås. Precis bredvid stubbåkern finns gran- och talldungar där havsörnar gärna sitter och spanar på det, ur örnarnas perspektiv, dignande matbordet. Med jämna mellanrum flyger örnarna ut över åkern och skapar kaos när alla tusentals fåglar flyger upp och tvingas ta sig undan örnarnas hot.

Den gotländska fågelskådaren och fotografen Joakim Granholm fick för en dryg vecka sedan uppleva denna häftiga fågellokal och delar här med sig av sina bilder.

Foto: Joakim Granholm

Mindre sångsvan, beakta den kompakta formen med synnerligen kort hals samt den mer begränsade utbredningen av det gula jämför med ”vanlig sångsvan”.

Foto: Joakim Granholm

 

Foto: Joakim Granholm

Från vänster till höger bläsgås, tundrasädgås, tundrasädgås.