Grundvattnet sänktes med 17 meter – gruvbolaget slipper åtal

Myr nära Jokkmokk. Foto: Gunilla Falk http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-gunilla-falk/

Myr. Foto: Gunilla Falk

Grundvattnet vid Kaunisvaaragruvan utanför Pajala sänktes 17 meter istället för några decimeter – men det blir inte något åtal för gruvbolaget Northland Resources. Miljöåklagare Aino Alhem lägger ned förundersökningen om misstänkt miljöbrott. Hon menar att det inte går att styrka brott.

Föreningen Urbergsgruppen är mycket kritiska till att det inte blev något åtal. Natursidan frågar Elisabeth Wanneby från Urbergsgruppen vad hon tycker om att Northland slipper åtal.

Det är anmärkningsvärt att villkoren är så luddigt formulerade att det inte går att lagföra Northland Resources för miljöbrott, säger hon. Oftast formulerar gruvbolagen villkoren som domstolen sedan fastställer.

Redan 2014 fanns misstankar om att Northland Resources gjort sig skyldigt till miljöbrott vid Pajalagruvan. Länsstyrelsen fick då in uppgifter om att grundvattnet i den skyddsvärda blötmyren i närheten av Kaunisvaaragruvan sjunkit långt mer än vad gruvbolaget räknat med från början.

Tjänstemän på länsstyrelsen ville anmäla bolaget, men landshövdingen i Norrbotten, Sven-Erik Österberg, var av en annan åsikt och det misstänkta brottet anmäldes inte. Förundersökningen inleddes först 2015 sedan länsstyrelsen i Norrbotten åtalsanmält Northland Resources (läs mer här).

Northland hade beräknat i sin ansökan om gruvdriftstillstånd att grundvattnet utanför Kaunisvaaragruvan skulle sjunka några decimeter. Med det blev betydligt mer, som mest har grundvattensänkningen uppmätts till 17 meter. Det har torkat ut Kokkovuomamyren i närheten, ett område med höga naturvärden. Dessutom hade Northland Resources bara lämnat 29 miljoner kronor för att säkra miljön. Enligt beräkningar som gjorts kommer det kosta så mycket som 250 miljoner kronor att städa upp i naturen efter gruvan. Läs mer här.

Elisabeth Wanneby på Urbergsgruppen menar att det är en anmärkningsvärd vattennivåsänkning och undrar om Northland och deras konsulter dragit felaktiga slutsatser när de gjort sina undersökningar gällande vattnet. En 17 meters vattensänkning är i sig häpnadsväckande.

– Hur kan det få vara så att gruvbolag kan komma undan sådana här skador och inte dömas för miljöbrott. Vem ska ta ansvaret för det här nu? Och vem ska stå för återställandet av vattnet?

Länsstyrelsen försöker nu tvinga Northlands konkursbo att återställa grundvattennivån genom ett så kallat föreläggande. Men konkursboet har överklagat föreläggandet till mark- och miljödomstolen i Umeå, så det är fortfarande oklart hur det blir med grundvattnet utanför gruvområdet.

Källa: Sveriges Radio