Grönlands glaciärer smälter snabbare än beräknat

Gålö MNI_6635_redigerad-2

Foto: Maths Nilsson

Glaciärerna på Grönland smälter betydligt snabbare än vad forskarnas teoretiska modeller har förutspått.

I en artikel publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences presenteras resultaten från en omfattande undersökning av Grönlands istäcke mellan åren 1993-2012. Med data från upp till 100 000 mätpunkter har man kunnat avslöja några av problemen med de befintliga matematiska modellerna.

Tidigare har nämligen data från fyra av Grönlands 242 glaciärer använts för att simulera utvecklingen men de nya studierna visar att detta är missvisande. Avsmältningen varierar väldigt mycket från plats till plats, istäcket tunnas ut på vissa platser men växer till och med på andra trots en ökad temperatur.

Nu har man istället delat in glaciärerna i sju olika grupper beroende på deras beteende och utifrån det hoppas man kunna optimera modellerna för att bättre kunna förutspå en framtida utveckling. I artikeln anges att upp mot 243 gigaton (i jämförelse väger allt vatten i Vänern och Vättern tillsammans ungefär 230 gigaton) is per år har smält bort mellan åren 2003-2009, vilket motsvarar en höjning av vattennivån på 0,68 mm/år globalt sett.

Ytterligare en anledning till att modellerna är missvisande tror forskarna kan bero på att de inte tar hänsyn till bildandet av glaciärsjöar och hur de accelererar smältningen.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=_PEi0Retg8A”]

Källa: Proceedings of the National Academy of Sciences och Vetenskapsradion