Gå till innehållet

Greenpeaces grön elektronik-guide: Fairphone och Apple i topp, Samsung i botten

Greenpeace USA:s betyg på 17 av världens största teknikföretag, baserad på satsningar på förnybar energi, återanvänt material och minskning av farliga kemikalier. Grafik: Greenpeace

Apple och framför allt Fairphone klarar sig bäst, medan hårdast kritik levereras till Samsung, Huawei och Amazon när Greenpeace rankar 17 av världens största elektronikföretags miljöhänsyn.

Företagen bedömdes för sin transparens och prestation på tre områden: minskning av utsläpp genom att använda grön energi, användning av återanvända material och minskad användning av farliga kemikalier.

– Teknikföretag hävdar att de är i framkanten av innovationen, men deras försörjningskedjor är fast i industriella tider. Vi vet att de kan förändra sig. Istället för att snabba på klimatförändringen kan dessa företag visa vägen framåt, så som exempelvis Google och Apple gjort med stora datacenter som drivs av förnybar energi, säger Gary Cook, chef för IT-kampanjen hos Greenpeace USA.

LÄS ÄVEN: • Världens utbredda slaveri är ett stort hot mot miljön

Ett av de sämsta företagen i undersökningen var Samsung som är en av världens största tillverkare av smartphones. Bara en procent av företagets el kommer från förnybara källor och de får lika dåligt betyg när det gäller material och kemikalier. Även Huawei, Google, Sony, LG och Acer får ett av de lägsta betygen (D) medan Apple får B-, men betyget C när det gäller material.

Greenpeace-volontärer reparerar smartphones i Peking, Kina. Förstörda skärmar eller dåliga batterier är ingen anledning att sluta använda luren. Att reparera istället för att köpa nytt är en insats för miljön. Foto:
© Wendi Wu / Greenpeace

Anmärkningsvärt är att Fairphone är den enda mobiltillverkaren som får ett bra betyg i återanvändandet av material (A-). Alla andra får betyget C eller sämre. En stor nackdel med Apples, Microsofts och Samsungs produkter är att de är svåra att reparera och uppgradera vilket är betydligt mer miljövänligt än att köpa nytt. HP, Dell och Fairphone är betydligt bättre på den här punkten.

Ett större problem än vilken energi som driver företagens datacenter, är utsläppen under tillverkningsprocessen. De utgör upp till 80 procent av kolutsläppen under en telefons livslängd och där har nästan alla företag fortfarande mycket att arbeta med. Apple är enda företaget som hittills bestämt sig för att använda 100 procent förnybar energi i hela tillverkningskedjan.

Många av företagen är dock dåliga med transparens och är inte öppna med vilka miljömässiga fotavtryck deras tillverkning innebär.

Källor: Greenpeace och “Guide to greener electronics

Mer att läsa