Gå till innehållet

Giraffhonor med många “väninnor” överlever längre

Giraffer. Arkivfoto: Clémence Delmas, CC BY 3.0.

För giraffhonor är kontakt med andra honor ett av de viktigaste faktorerna för ett långt liv. Det visar en ny studie på giraffers sociala strukturer.

Giraffhonor bildar grupper med dynamiska medlemmar, som byts ut, bland annat när de träffar andra grupper. På så sätt får de kontakt med många individer och får stabila långsiktiga kopplingar till varandra. I sin studie fann forskarna en tydlig koppling mellan hur många andra honor som en individ umgicks med och deras chans att överleva. Det var till och med den viktigaste faktorn.

Studien gjordes på 500 giraffhonor i Tanzania under fem års tid och forskarna kom fram till att giraffhonor som träffar få andra individer, lever kortare tid än de som har stora sociala nätverk.

Vad det beror på är oklart, men en teori är att honor som träffas ger varandra information om var de kan hitta föda och kan också hjälpa varandra att uppfostra ungarna. Sjukdom, stress och undernäring är de vanligaste dödsorsaker för giraffhonor. Stora sociala nätverk skulle kunna minska dessa risker.

Giraffhanarna lever ensamma och träffar oftast bara honorna när de ska para sig.

Källor: Royal Society Publishing och DR

Läs mer

Mer att läsa