Gammal skog avverkad utan kontroll när Skogsstyrelsen bytt rutiner

Avverkade träd i området. Foto: Ulla Falkdalen

En 100-årig skog på Frösön utanför Östersund, med vissa träd som var över 150 år gamla, har nyligen kalhuggits. Östersunds-Posten avslöjar att det skett utan att länsstyrelsen underrättats, eftersom Skogsstyrelsen bytt rutiner.

Området gränsar till Ändsjöns naturreservat och Natura 2000-område och är en plats för friluftsliv med både motionsspår och många stigar. Skogen ägs dock av en privatperson som i höstas lämnade in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen om att få avverka de ungefär 14 hektaren.

Träd i området hade fler än 150 årsringar och en diameter på 60 cm. Foto: Ulla Falkdalen

Tidigare har Skogsstyrelsen meddelat länsstyrelsen när avverkningar förväntas beröra skogar med kända naturvärden. Men nu har Skogsstyrelsen ändrat sina rutiner till ett digitalt system som gör det svårare för länsstyrelsen att upptäcka när känsliga naturområden planeras att avverkas. Länsstyrelsen larmas inte längre för träffar i databasen och de måste manuellt gå igenom datasystemet med planerade avverkningar för att hitta fall som kan vara olämpliga för avverkning. Systemet anses vara ”väldigt krångligt” och fler avverkningar kommer nu passera utan att de granskas, påtalar länsstyrelsen i Östersunds-Posten.

Skogsstyrelsen får in tusentals avverkningsanmälningar och de flesta hanteras numera av en automatisk datarutin som plockar ut en mindre del anmälningar för granskning av skogskonsulent, bland annat nyckelbiotoper och Natura2000-områden.

Nu får vi aldrig veta om länsstyrelsen hade ansett att skogen var skyddsvärd. Den är redan avverkad. Men skogen beräknades vara drygt 100 år gammal och det fanns träd som var över 150 år gamla med stammar som hade en diameter på 60 centimeter. Det motsvarar ungefär åldern på skogen i det intilliggande naturreservatet som även är ett fågelskyddsområde.

– I det här fallet borde både länsstyrelsen och kommunen fått chans att påverka. Området med stigar och skidspår var viktigt för rekreation, svampplockning och naturupplevelser. Dessutom var skogen, tillsammans med gamla jordbruksbygden, fond för en av Jämtlands vackraste utsikter med Frösö kyrka och Oviksfjällen i bakgrunden, säger Ulla Falkdalen, ledamot i Jämtlands läns ornitologiska förening och boende i området.

Utsikten har förändrats. Foto: Ulla Falkdalen

Hon berättar att detta bara är ett av många skyddsvärda skogsområden som avverkas utan att det undersöks vilka naturvärden som finns och uppmanar alla naturvänner att kontrollera avverkningsanmälningar under skogliga grunddata på Skogsstyrelsens hemsida eller på Avverkningskoll.se.

– Det verkar vara upp till ideella organisationer och enskilda naturvänner att hålla koll och larma när höga naturvärden hotas. Skogarna kalavverkas i en rasande takt trots att vi verkligen behöver dem för att motverka växthuseffekten, säger Ulla Falkdalen.

Källa: Östersunds-Posten