Gå till innehållet

Fyrverkerier får fåglar att fly i panik

Fyrverkerier. Foto: Frank Vincentz – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Att många hundar är livrädda för fyrverkerier är välkänt, men även fåglar påverkas kraftigt negativt när nyårsnatten exploderar i höga ljud och skarpt ljus. Det visar flera studier.

I Nederländerna har fyrverkeriers påverkan på fåglar studerats i många år och med hjälp av radarbilder har det tydligt kunnat visas att fåglarna flyr i panik när fyrverkerierna är som intensivast vid tolvslaget (se video nedan). De håller sig då även högt upp i luften i upp till 45 minuter efter fyrverkerierna och får sedan svårt att hitta en skyddad plats att övernatta på i mörkret. Förutom skrämseleffekten är det väldigt energikrävande för fåglarna.

Inte nog med det. Fåglarna kan även förolyckas när de krockar med föremål som de har svårt att se i mörkret. I en liten stad i Arkansas dog eller skadades över 5 000 rödvingetrupialer år 2010 efter fyrverkerier.

Film från University of Amsterdam som visar hur fåglar (grönt och rött) reagerar på fyrverkerier:

Studien i Nederländerna visade också att hundratusentals fåglar flydde i en radie av 40 kilometer från radarn och att det bör betyda att miljontals fåglar stördes på liknande sätt, enbart i Nederländerna.

En annan studie från 2010 visade att alla giftiga ämnen och luftföroreningarna från fyrverkerierna gav en tydlig topp i människors sjukdomar och dödsfall, framför allt på grund av andnöd och hjärtfel. Hur det påverkar fåglar är ännu okänt, men gifterna från fyrverkerierna sprids i naturen.

I Sverige överväger allt fler kommuner att sluta med nyårsfyrverkerier. Djurens Rätt ger nästan hälften av alla kommuner godkänt i sin granskning av hur Sveriges kommuner hanterar fyrverkerier till nyåret 2019.

Sedan 1 juni 2019 krävs också både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen.

Källor: University of Amsterdam, Forbes, Behavioral Ecology och Environmental Science & Technology

Mer att läsa